Fundacja ZGH

We wrześniu 2020 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

Fundacja Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie została ustanowiona w dniu 12 kwietnia 2018 roku. Celem Fundacji jest działalność na rzecz lokalnej społeczności zamieszkałej na obszarze objętym działalnością prowadzoną przez ZGH. Powołanie Fundacji i realizacja jej zadań statutowych wpisuje się w cele Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (corporate social responsibility), przyjętej przez ZGH „Bolesław” S.A.

W roku 2020 Fundacja Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

Niezmiernie ważna w działalności Fundacji jest dbałość o dziedzictwo minionych pokoleń oraz zachowanie bogatych tradycji kopalnictwa rudnego w rejonie olkuskim. Jest to szczególnie istotne teraz, gdy obecne od wieków na tych ziemiach górnictwo odeszło do przeszłości. W grudniu 2020 roku zamknięta została ostatnia funkcjonującą kopalnia rud cynku i ołowiu „Olkusz-Pomorzany”. Dlatego świadomi swoich obowiązków względem przeszłości, wyznaczyliśmy sobie cel, jakim jest podtrzymywanie pamięci o górnictwie oraz kultywowanie tradycji i obyczajów górniczych, które zapisały tak piękną kartę w historii naszego rejonu.


Stąd też Fundacja objęła opieką wystawę multimedialną Kopalnię Wiedzy o Cynku, która w sposób oczywisty wpisuje się w działalność Fundacji. KWoC stała się siedzibą Fundacji oraz miejscem spotkań, seminariów i warsztatów kulturalnych związanych z tematyką górniczą i hutniczą.

PUBLIKACJE - FUNDACJA

Górnicze tradycje ziemi olkusko-bolesławskiej

Fundacja ZGH „Bolesław” otrzymała wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2023 roku pod nazwą „Mecenat Małopolski – II edycja” na realizację zadania publicznego pt.: „Górnicze tradycje ziemi olkusko-bolesławskiej”

W ramach tego projektu Fundacja ZGH „Bolesław” wydała książkę autorstwa Jacka Sypienia „Tożsamość górnicza ziemi olkusko-bolesławskiej” oraz zrealizowała animację historyczną „Górnicze tradycje ziemi olkusko-bolesławskiej”, której autorem jest Radosław Kleber. Spotkania promujące książkę połączone z prezentacją historii w formie animacji pozwolą na nabycie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej wielowiekowego górnictwa kruszcowego małopolski. Są dobrą formą popularyzacji tej wiedzy wśród dzieci i młodzieży oraz starszego pokolenia.

Historia polskiego górnictwa rudnego trwająca na ziemi olkusko-bolesławskiej od ponad 8. wieków zakończyła się wraz z zamknięciem w grudniu 2020 roku ostatniej kopalni ZGH „Bolesław” w Bukownie, zatem była potrzeba opracowania wydawnictwa, które w interesującej formie zapisuje bogatą historię górniczą naszego rejonu. Publikacja pt.: „Tożsamość górnicza ziemi olkusko-bolesławskiej” opisuje dzieje górnictwa bolesławsko-olkuskiego, przypomina o tradycjach górniczych, zwyczajach, obyczajach, legendach jak również zawiera przykłady dzieł sztuki związanych z górnictwem.

Zobacz - Pobierz - Publikację 

Animacja multimedialna pn.:Górnicze tradycje ziemi olkusko-bolesławskiej pokazuje w atrakcyjny sposób historyczne górnictwo od momentu tworzenia się tutejszych podziemnych skarbów do czasów współczesnych, tj. zamknięcia ostatniej kopalni rud cynku i ołowiu w Polsce. Animacja multimedialna jest skierowana głównie do młodszych odbiorców, ale również zainteresuje starsze pokolenie.

 Zobacz Animację

Spotkania promujące

W ramach projektu organizowane są spotkania dla młodzieży i mieszkańców powiatu olkuskiego, promujące książkę i animację. Książki będą przekazywane do bibliotek szkolnych i publicznych Olkusza, Klucz, Bolesławia i Bukowna, a także do wybranych bibliotek naukowych i uniwersyteckich w całej Polsce. Książki będą także bezpłatnie przekazywane opiekunom grup odwiedzających KWoC oraz jako nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez Fundację.

 

Monografia reprezentacyjnej orkiestry dętej ZGH

Fundacja Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” jako beneficjent grantu na realizację zadania pt. Opracowanie monografii i promocja reprezentacyjnej orkiestry dętej Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie jako dziedzictwo lokalnego obszaru wydała publikację pt. „Niech gra – Zakładowa Orkiestra Dęta Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A.” Autorami monografii są: Jan Ryszard Chojowski i Tomasz Sawicki.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” pt. „Zachowanie dziedzictwa poprzez promocję lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zobacz - Pobierz - Publikację "Niech gra Zakładowa Orkiestra Dęta"


 

Informacje - Fundacja

45.LECIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ STANISŁAWA STACHA w poszukiwaniu piękna …

45.LECIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ STANISŁAWA STACHA w poszukiwaniu piękna …

Fundacja ZGH Bolesław, doceniając talent i dorobek artystyczny Stanisława Stacha, wsparła wydanie albumu poświęconego jego twórczości. Album ten stanowi bogato ilustrowaną monografię, która nie...
Nowa książka Olgerda Dziechciarza ze wsparciem Fundacji ZGH „Bolesław”

Nowa książka Olgerda Dziechciarza ze wsparciem Fundacji ZGH „Bolesław”

Olgerd Dziechciarz, historyk, ceniony pisarz, felietonista i poeta, wydał niedawno swoją nową książkę pt. „Srebrna Jura". To wyjątkowe dzieło, które już zdobywa uznanie zarówno wśród czytelników,...
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. W. Kilara w Olkuszu przeniosła nas do słonecznych Włoch

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. W. Kilara w Olkuszu przeniosła nas do słonecznych Włoch

19 czerwca 2024 w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbył się piękny koncert na zakończenie roku szkolnego z udziałem uczniów, nauczycieli i absolwentów olkuskiej szkoły. Po raz kolejny widzowie...
Ach, co to był za Piknik!!!

Ach, co to był za Piknik!!!

EGZOTYCZNE WAKACJE to wspaniały pomysł na wspólne spędzenie czasu przy wesołej zabawie przez dzieci i ich rodziców. 14 czerwca 2024 Rada Rodziców z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie...
Oskar Drzewiecki z Bolesławia po raz kolejny na podium

Oskar Drzewiecki z Bolesławia po raz kolejny na podium

Oskar powrócił z Wiednia z dwoma srebrnymi medalami w kategoriach Fighting (U14) i Ne waza (U14).
Przemysł ziemi olkuskiej na starej fotografii

Przemysł ziemi olkuskiej na starej fotografii

Fundacja ZGH Bolesław przygotowuje kolejną gratkę dla wielbicieli lokalnej historii. Wystawa, książka, wykład, film i reprinty pocztówek mają na celu utrwalić dzieje olkuskiego przemysłu. Jest to...
O endemitach i roślinach zaginionego świata

O endemitach i roślinach zaginionego świata

Region bolesławsko-olkuski to kraina endemitów. Wiedzę na ich temat można było zdobyć podczas Konferencji „ŚWIAT ROŚLIN – współczesne endemity i rośliny zaginionego świata” zorganizowanej przez...
Talent i Pasja na Scenie: Sukces Szkoły Nr 2 w Bukownie z "Balladyną" Juliusza Słowackiego

Talent i Pasja na Scenie: Sukces Szkoły Nr 2 w Bukownie z "Balladyną" Juliusza Słowackiego

Szkoła nr 2 w Bukownie kolejny raz zachwyciła swoją społeczność prezentując wyjątkowe talenty aktorskie swoich uczniów. Po ubiegłorocznej udanej inscenizacji "Dziadów" Adama Mickiewicza, uczniowie...
Tomasz Sawicki – zasłużony nie tylko dla Gminy Bolesław

Tomasz Sawicki – zasłużony nie tylko dla Gminy Bolesław

Tomasz Sawicki (1963-2023) decyzją Uchwały Rady Gminy Nr LV/532/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku pośmiertnie wyróżniony został tytułem Zasłużony dla Gminy Bolesław. Podczas uroczystej sesji Rady...
Tożsamość górnicza ziemi olkusko-bolesławskiej Jacek Sypień

Tożsamość górnicza ziemi olkusko-bolesławskiej Jacek Sypień

15 grudnia 2023 roku w Kopalni Wiedzy o Cynku w Bukownie odbyło się spotkanie promujące książkę autorstwa Jacka Sypienia „Tożsamość górnicza ziemi olkusko-bolesławskiej” oraz animację historyczną...
Spotkanie promujące projekt - MOK Bukowno

Spotkanie promujące projekt - MOK Bukowno

11 grudnia 2023 r w Miejskim Ośrodku Kultury w Bukownie odbyło się spotkanie promujące książkę i animację historyczną, które powstały w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego pt....
Zapraszamy na spotkanie promujące projekt pn. Górnicze tradycje ziemi olkusko-bolesławskiej

Zapraszamy na spotkanie promujące projekt pn. Górnicze tradycje ziemi olkusko-bolesławskiej

Zapraszamy mieszkańców Bukowna, Bolesławia, Olkusza i Klucz na otwarte spotkanie promujące projekt pn.: Górnicze tradycje ziemi olkusko-bolesławskiej zrealizowany przy wsparciu finansowym...
Kolejne spotkania z młodzieżą z okazji Dnia Górnika

Kolejne spotkania z młodzieżą z okazji Dnia Górnika

6 grudnia 2023 r to kolejny dzień spotkań z młodzieżą z okazji Dnia Górnika. Uczniowie Szkół Podstawowych z Bukowna zwiedzili wystawę stałą KWoC.
Warsztaty z okazji Dnia Górnika - Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 Bukowno

Warsztaty z okazji Dnia Górnika - Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 Bukowno

5 grudnia 2023 r uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bukownie uczestniczyli w warsztatach z okazji Dnia Górnika w Kopalni Wiedzy o Cynku.
Studenci AGH w KWoC

Studenci AGH w KWoC

1 grudnia 2023 r Kopalnię Wiedzy o Cynku odwiedzili studenci AGH w Krakowie. Byli to studenci z różnych krajów w ramach projektu RaVen (współpraca z TU Freiberg).
Jest moc w naszej młodzieży…

Jest moc w naszej młodzieży…

Fundacja ZGH „Bolesław” wspiera mądrą edukację. Wyzwalając swoją wyobraźnię i kreatywność uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olkuszu udowodnili, że moc jest z nimi. Kolejny już raz młodzież wzięła...
Uwaga studenci! Konkurs z nagrodami - na najlepszą pracę dyplomową związaną z Olkuszem i ziemią olkuską.

Uwaga studenci! Konkurs z nagrodami - na najlepszą pracę dyplomową związaną z Olkuszem i ziemią olkuską.

Fundacja ZGH Bolesław wspólnie z Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz zaprasza studentów i absolwentów wyższych uczelni do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową magisterską i...
Pamiętamy o tradycjach górniczych Barbórka 2022

Pamiętamy o tradycjach górniczych Barbórka 2022

Minęły już 2 lata od zamknięcia ostatniej czynnej kopalni rud cynku i ołowiu „Olkusz-Pomorzany”. Fundacja ZGH „Bolesław” świadoma swoich obowiązków względem przeszłości, podtrzymuje pamięć o...
Fundacja ZGH „Bolesław” wspiera młodych sportowców

Fundacja ZGH „Bolesław” wspiera młodych sportowców

WIELKI SUKCES MATEUSZA LISA NA 35. MISTRZOSTWACH EUROPY KARATE KYOKUSHIN W LIZBONIE Mateusz Lis z Klubu Kyokushin Karate w Bukownie wywalczył 3 miejsce w kategorii kumite juniorów – 60 kg na...
Warsztaty o tradycjach górniczych podczas JUROMANII 2022

Warsztaty o tradycjach górniczych podczas JUROMANII 2022

Fundacja ZGH Bolesław współpracowała z organizatorami wydarzenia pn. JUROMANIA 2022, które miało miejsce 16-18.09.2022 w Olkuszu i Rabsztynie i było częścią Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

INFORMACJE - ZAPYTANIA OFERTOWE FUNDACJA

Monografia reprezentacyjnej orkiestry dętej ZGH - Uzasadnienie

Temat przedsięwzięcia: Opracowanie Monografii reprezentacyjnej orkiestry dętej Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie.
Powstała unikatowa publikacja w branży górnictwa rudnego. Wyniki wstępnie prowadzonego rozpoznania wskazują, że nie ma ona odpowiednika na rynku wydawniczym. Może być tym bardziej cenna w czasie, gdy kończy się już wydobycie w ostatniej kopalni rudy cynku i ołowiu w Polsce działającej w strukturach Spółki ZGH „Bolesław”.

Uzasadnienie: Górnicza orkiestra dęta działająca przy kopalniach rud galmanowo-galenowych szczyci się wieloletnią i chlubną tradycją. Pisane źródła już w dziewiętnastym wieku wspominają o jej istnieniu. W książce Stanisława Ciszewskiego „Lud rolniczo-górniczy okolic Sławkowa w powiecie Olkuskim”, wydanej w 1886 roku, znajduje się wzmianka: „Górnicy kopalni „Ulisses” ze swych tylko funduszów około 1867 roku zakupili instrumenta muzyczne i wybrawszy zdolniejszych z pomiędzy siebie, urządzili orkiestrę”. Orkiestra jest jedną z najstarszych orkiestr tego typu w powiecie, województwie a może nawet w kraju.

Orkiestra przez pewien czas w latach 1907 – 11 była przyporządkowana straży pożarnej działającej na terenie Bolesławia. Zarząd istniejącej wtedy kopalni „Bolesław” podjął decyzję o przejęciu orkiestry, zatem od tego momentu orkiestra funkcjonuje przy Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. Orkiestra od początku swojego istnienia do chwili obecnej odbywa próby w Budynku Straży Pożarnej w Bolesławiu; Gmina Bolesław ze względu na występujące w tym rejonie bogactwa naturalne jest jednym z najstarszych ośrodków górnictwa i hutnictwa rud cynku i ołowiu w naszym kraju i jest godna promowania. Położona jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w pobliżu Pustyni Błędowskiej, na granicy dwóch najważniejszych województw Polski południowej, w połowie drogi pomiędzy Krakowem i Katowicami.

Opracowanie o Zakładowej Orkiestrze Dętej ma być próbą oddania hołdu wszystkim muzykom, którzy przyczynili się do jej powstania, począwszy od jej protoplastów po aktualnie w niej muzykujących. Ma pozostawić ślad z dawnej i współczesnej lokalnej obyczajowości. Ma zainspirować i zachęcić uzdolnioną muzycznie młodzież do kontynuowania tradycji. Jest wartością promocyjną, prowadzi działalność edukacyjną, rekrutuje i szkoli muzyków. Uczestniczy we wszystkich ważniejszych uroczystościach państwowych, kościelnych, górniczych, hutniczych i innych. Wykonuje utwory nie tylko pisane na instrumenty dęte, ale z sukcesami mierzy się także z repertuarem szeroko rozumianej klasyki muzycznej. Publikacja będzie uzupełnieniem wielu już wydanych pozycji książkowych poświęconych górnictwu i hutnictwu, ale również wzbogaci jedyne w swoim rodzaju dzieło, jakim jest uruchomiona w ramach Zakładów Górniczo-Hutniczych wystawa „Kopalnia Wiedzy o Cynku”.
Istnienie orkiestry integruje społeczność lokalną, a muzyka stanowi siłę sprawczą, łączącą często bierne, egoistyczne jednostki bowiem jak powiedział Pitagoras - „Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów” (Pitagoras).

Miejmy jednak na uwadze, że „jest w orkiestrach jakaś siła”. Postaramy się w tym wydawnictwie tę siłę pokazać i ją docenić.

 

Informacja o wyniku postępowania dot. wyboru oferty na druk Monografii o Orkiestrze Dętej ZGH

Informacja o wyniku postępowania dot. wyboru oferty na druk Monografii o Orkiestrze Dętej ZGH "Bolesław"

Zawiadomienie dot. wyboru oferty na druk książki - POBIERZ

Wydruk książki - Zapytanie Ofertowe

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Bukowno, dnia 01 października 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” z siedzibą w 32-332 Bukownie, ul. Kolejowa 37, NIP: 6372204328, REGON: 380079926 , tel. 32 295 5551, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej Zamawiający) zwraca się o przedstawienie oferty obejmującej wykonanie usługi w zakresie wydruku książki, na podstawie napisanego przez Autorów (zgodnie z zapytaniem ofertowym) a następnie opracowanego i przygotowanego przez grafika materiału do druku - Monografii o orkiestrze dętej Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie jako dziedzictwa lokalnego obszaru” w ramach projektu grantowego pn. „Zachowanie dziedzictwa poprzez promocję lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych” (dalej Przedmiot zamówienia).
Zamawiający podaje, że Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach programu „Zachowanie dziedzictwa poprzez promocję lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którego Zamawiający jest grantobiorcą.
Szczegółowe informacje dotyczące Przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, jak również warunki udziału w postępowaniu określono, poniżej.

I. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy spełniają następujące kryterium:

 • posiadają doświadczenie w realizacji druku książek; realizują zamówienia druków niestandardowych i stosują technologię druku offsetowego; przygotowują wydruk próbny, który dostarczą do siedziby Zamawiającego;

Powyższe kryterium uważa się za spełnione w przypadku wykonawców, którzy udokumentują w formie własnego oświadczenia, że realizowali druk książek albumowych w twardej oprawie (co najmniej 5 tytułów).
Do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy o zrealizowanych projektach.

II. Przedmiot zamówienia
Zamawiający zamawia usługę, polegającą na wydruku 500 szt. opracowanej przez grafika książki, w oparciu o materiały przekazane przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy opracowany przez grafika materiał na nośniku elektronicznym lub za pomocą poczty e-mail.

Zamówienie obejmuje druk, naświetlanie i oprawę 500 szt. książek o n/w parametrach:

 •  format książki 225x265 mm;
 •  objętość: 280 stron 4+4; kreda matowa 170g
 •  okładka: 4+1, kreda matowa 130g + folia matowa 1/0, lakier UV;
 •  oprawa: twarda, szyte, grzbiet okrągły.

W ramach zamówienia Wykonawca przygotuje próbny wydruk, w celu oceny jakości wydruku oraz kolorystyki zdjęć.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem. Za wady w transporcie odpowiada Wykonawca.

III. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie należy wykonać do dnia 23 listopada 2020r.

IV. Kryteria oceny ofert
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamówienie udzielone zostanie wykonawcy spełniającemu kryteria określone w pkt I (powyżej), który zaoferował najniższą cenę. Cenę w ofercie należy podać w kwocie brutto.

V. Miejsce i termin składania ofert
1. Termin składania ofert: do dnia 09.10.2020r.
2. Miejsce składania ofert pisemnych: siedziba Fundacji ZGH „Bolesław”, ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno;
3. Ofertę w wersji elektronicznej należy składać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Osoba do kontaktu: Małgorzata Łaskawiec Prezes Fundacji ZGH „Bolesław”, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI. Dalsze informacje
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada warunkom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą, (kryterium: cena).
2. Zamawiający dopuszcza wspólne składanie ofert i ubieganie się o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie wszystkich Wykonawców.
4. Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
5. W przypadku wybrania oferty wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie (pkt II) oraz do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
7. Zamawiający może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i kar, wypowiedzieć umowę z miesięcznym terminem wypowiedzenia, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Monografia reprezentacyjnej orkiestry dętej ZGH Zapytanie Ofertowe II

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Bukowno, dnia 01 września 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” z siedzibą w 32-332 Bukownie, ul. Kolejowa 37, NIP: 6372204328, REGON: 380079926 , tel. 32 295 5551, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej Zamawiający) zwraca się o przedstawienie oferty obejmującej przygotowanie książki do druku na podstawie materiału opracowanego przez autorów Monografii o orkiestrze dętej Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie jako dziedzictwa lokalnego obszaru” w ramach projektu grantowego pn. „Zachowanie dziedzictwa poprzez promocję lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych” (dalej Przedmiot zamówienia).
Zamawiający podaje, że Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach programu „Zachowanie dziedzictwa poprzez promocję lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych”, którego Zamawiający jest grantobiorcą.
Szczegółowe informacje dotyczące Przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, jak również warunki udziału w postępowaniu określono, poniżej.

I. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy spełniają następujące kryterium:

 • posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące typografii i projektowania książek.

Powyższe kryterium uważa się za spełnione w przypadku wykonawców, którzy udokumentują w formie własnego oświadczenia, że uprzednio byli projektantami co najmniej 1 (jednej) książki i posiadają wykształcenie kierunkowe w tym zakresie lub ukończone kursy (warsztaty) typografii i projektowania książek.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy o zrealizowanych projektach.

II. Przedmiot zamówienia
Zamawiający przekaże Wykonawcy opracowany przez autorów tekst monografii na nośniku elektronicznym (pendrive) oraz w postaci papierowego wydruku (ok. 280 stron A4 tekstu wraz z fotografiami – 265 szt.), czcionka 14 Times New Roman.
Przygotowanie książki do druku, powinno obejmować następujący zakres prac:

1. Projekt wstępny w postaci makiety kilku przykładowych stron;
2. Konwersja plików tekstowych z programu Word do programu InDesing (Mac),
3. Opracowanie graficzne fotografii;
4. Dobór kroju pisma do treści zawartych w monografii;
5. Wpuszczanie tekstu i tabel do pracy – podział na strony;
6. Wpuszczanie fotografii w tekst;
7. Projekt wstępny, podstawowy i realizacyjny okładki;
8. Poprawki po korektach realizacyjnych.
9. Przygotowanie całości do druku i nadzór produkcyjny;
Przedmiot zamówienia obejmuje również przeniesienie przez jego wykonawcę, majątkowych praw autorskich w zakresie określonym w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przy wydaniu monografii.

III. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie należy wykonać do dnia 30 września 2020r.

IV. Kryteria oceny ofert
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamówienie udzielone zostanie wykonawcy spełniającemu kryteria określone w pkt I (powyżej), który zaoferował najniższą cenę. Cenę w ofercie należy podać w kwocie brutto.

V. Miejsce i termin składania ofert
1. Termin składania ofert: do dnia 07.09.2020r.
2. Miejsce składania ofert pisemnych: siedziba Fundacji ZGH „Bolesław”, ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno;
3. Ofertę w wersji elektronicznej należy składać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Osoba do kontaktu: Marcin Goraj Prezes Fundacji ZGH „Bolesław”, mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI. Dalsze informacje
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada warunkom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą, (kryterium: cena).
2. Zamawiający dopuszcza wspólne składanie ofert i ubieganie się o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie wszystkich Wykonawców.
4. Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
5. W przypadku wybrania oferty wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie (pkt II) oraz do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
7. Zamawiający może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i kar, wypowiedzieć umowę z miesięcznym terminem wypowiedzenia, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Monografia reprezentacyjnej orkiestry dętej ZGH

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Bukowno, dnia 22 lipca 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” z siedzibą w 32-332 Bukownie, ul. Kolejowa 37, NIP: 6372204328, REGON: 380079926 , tel. 32 295 5551, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej Zamawiający) zwraca się o przedstawienie oferty obejmującej stworzenie (napisanie) monografii dotyczącej tematyki „reprezentacyjnej orkiestry dętej Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie jako dziedzictwa lokalnego obszaru” w ramach projektu grantowego pn. „Zachowanie dziedzictwa poprzez promocję lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych” (dalej Przedmiot zamówienia).
Zamawiający podaje, że Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach programu „Zachowanie dziedzictwa poprzez promocję lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych”, którego Zamawiający jest grantobiorcą.
Szczegółowe informacje dotyczące Przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, jak również warunki udziału w postępowaniu określono, poniżej.

I. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy spełniają następujące kryterium:

 • posiadają niezbędną wiedzę na temat historii kopalnictwa rud cynkowo-ołowiowych i tradycji górniczych w rejonie olkusko-bolesławskim.


Powyższe kryterium uważa się za spełnione w przypadku wykonawców, którzy udokumentują w formie własnego oświadczenia, że uprzednio byli autorami (współautorami) co najmniej 1 (jednej) publikacji lub książek lub monografii lub innych opracowań naukowych dotyczących historii kopalnictwa rud cynkowo – ołowiowych albo tradycji górniczych w rejonie olkusko – bolesławskim. Nie traktuje się jako publikacji artykułów zamieszczonych w prasie codziennej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie w ramach konsorcjum, kryterium uważa się za spełnione w przypadku gdy przynajmniej jeden z wykonawców będących członkiem konsorcjum spełnia wyżej wymienione kryterium.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy o publikacjach, książkach, monografiach lub innych opracowaniach w powyższej tematyce wraz ze wskazaniem tytułu.

II. Przedmiot zamówienia
Stworzenie (napisanie) monografii dotyczącej tematyki „reprezentacyjnej orkiestry dętej Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie jako dziedzictwa lokalnego obszaru”. Przedmiot zamówienia winien zostać poprzedzony wykonaniem (i uwzględniać efekty) następującego zakresu prac:
1. Zebranie i opracowanie materiałów archiwalnych dotyczących Orkiestry;
2. Przeprowadzenie kwerendy w archiwach następujących podmiotów:

 • ZGH ,,Bolesław” S.A. w Bukownie,
 • Urząd Gminy Bolesław, 
 • Ochotnicza Straż Pożarna Bolesław, 
 • PTTK w Olkuszu,
 • Muzeum Miasta Sławków,
 • Urząd Miasta i Gminy Bukowno,
 • Ewentualnie dalszych dostępnych materiałów

3. Przeprowadzenie wywiadów wśród rodzin członków Orkiestry ZGH ,,Bolesław” S.A. w Bukownie.
4. Przeprowadzenie wywiadów z członkami Orkiestry ZGH ,,Bolesław” S.A. w Bukownie.
5. Zebranie i wybór zdjęć archiwalnych i teraźniejszych z okresu działalności Orkiestry ZGH ,,Bolesław” S.A. w Bukownie.
6. Konsultacje historyczne dotyczące instrumentarium muzycznego orkiestry
7. Konsultacje dotyczące okresu historycznego w czasie działalności Orkiestry (1908-1945)
Przedmiot zamówienia obejmuje również przeniesienie przez jego wykonawcę, majątkowych praw autorskich w zakresie określonym w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przy wydaniu monografii.

III. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie należy wykonać do dnia 31 sierpnia 2020r.

IV. Kryteria oceny ofert
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamówienie udzielone zostanie wykonawcy spełniającemu kryteria określone w pkt I (powyżej), który zaoferował najniższą cenę. Cenę w ofercie należy podać w kwocie brutto.

V. Miejsce i termin składania ofert
1. Termin składania ofert: do dnia 30.07.2020r.
2. Miejsce składania ofert pisemnych: siedziba Fundacji ZGH „Bolesław”, ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno;
3. Ofertę w wersji elektronicznej należy składać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Osoba do kontaktu: Marcin Goraj Prezes Fundacji ZGH „Bolesław”, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI. Dalsze informacje
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada warunkom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą, (kryterium: cena).
2. Zamawiający dopuszcza wspólne składanie ofert i ubieganie się o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie wszystkich Wykonawców.
4. Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
5. W przypadku wybrania oferty wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie (pkt II) oraz do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
7. Zamawiający może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i kar, wypowiedzieć umowę z miesięcznym terminem wypowiedzenia, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


 

Przekaż 1,5%

Statut Fundacji

Statut Fundacji Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" s.a.

 Statut

Sprawozdania z działalności