Fundacja ZGH

We wrześniu 2020 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

Tomasz Sawicki (1963-2023) decyzją Uchwały Rady Gminy Nr LV/532/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku pośmiertnie wyróżniony został tytułem Zasłużony dla Gminy Bolesław. Podczas uroczystej sesji Rady Gminy obradującej w Centrum Kultury w Bolesławiu 7 marca 2024 rodzina zmarłego odebrała z rąk Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy Bolesław dyplom i specjalny medal pamiątkowy.

To wyraz najwyższego uznania dla zasług oraz wybitnych osiągnięć Tomasza Sawickiego. Jako człowiek wielu pasji i talentów swoje nadzwyczajne uzdolnienia objawił angażując się w wiele przedsięwzięć na rzecz nie tylko gminnej społeczności. Obdarzony artystyczną duszą posiadał niezwykły dar dzielenia się swoją pasją i przeżyciami. Nie tylko cieszyło go piękno, ale przede wszystkim sam czynnie angażował się w tworzenie sztuki. Był historykiem i konserwatorem zabytków. Wszelkimi siłami starał się dbać o zachowanie wszelkich śladów przeszłości. Jako człowiek głębokiej wiary wiele uwagi poświęcił ratowaniu zabytków sakralnych, dziedzictwa chrześcijańskiej kultury materialnej. Był członkiem zarządu Fundacji ZGH Bolesław w latach 2018-2021.

Mieszkańcy Gminy Bolesław na pewno zachowają pamięć o Tomaszu Sawickim. Pozostawił niezwykle cenny dorobek, który służył będzie lokalnej społeczności.

Przekaż 1,5%

Sprawozdania finansowe

Statut Fundacji

Statut Fundacji Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" s.a.

 Statut

Sprawozdania z działalności

Sprawozdanie z działalnosci Fundacji Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" s.a.

 Sprawozdanie za 2022r.

 Sprawozdanie za 2021r.

 Sprawozdanie za 2020r.

 Sprawozdanie za 2019r.

 Sprawozdanie za 2018r.