Dla Akcjonariuszy

Informacje

INFORMACJE O SPÓŁCE:
Firma: Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna
Siedziba: Bukowno
Adres: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000193278
NIP: 6370102196
REGON: 000026904

Kapitał zakładowy: 166.116.000,00 zł w całości pokryty

Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy: Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: 31–545 Kraków, ul. Mogilska 65, KRS 0000033118

Wszelkie pytania od Akcjonariuszy prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenia Dla Akcjonariuszy:

ZWOAŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 lutego 2021r.

Załącznik do informacji

Ogłoszenie MSiG
V WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE 21 września 2020r.

Zakłady Górniczo- Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, KRS 0000193278 (Spółka), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) niniejszym wzywają Akcjonariuszy Spółki po raz piąty do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem:http://www.zghboleslaw.pl/pl/zgh/akcjonariusze

Załącznik do informacji

IV WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE 4 września 2020r.

Zakłady Górniczo- Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, KRS 0000193278 (Spółka), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) niniejszym wzywają Akcjonariuszy Spółki po raz czwarty do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem:http://www.zghboleslaw.pl/pl/zgh/akcjonariusze

Załącznik do informacji

III WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE 20 sierpnia 2020r.

Zakłady Górniczo- Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, KRS 0000193278 (Spółka), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) niniejszym wzywają Akcjonariuszy Spółki po raz trzeci do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem:http://www.zghboleslaw.pl/pl/zgh/akcjonariusze

Załącznik do informacji

II WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE 5 sierpnia 2020r.

Zakłady Górniczo- Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, KRS 0000193278 (Spółka), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) niniejszym wzywają Akcjonariuszy Spółki po raz drugi do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem:http://www.zghboleslaw.pl/pl/zgh/akcjonariusze

Załącznik do informacji

I WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE 21 lipca 2020r.

Zakłady Górniczo- Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, KRS 0000193278 (Spółka), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) niniejszym wzywają Akcjonariuszy Spółki po raz pierwszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem:http://www.zghboleslaw.pl/pl/zgh/akcjonariusze

Ogłoszenie 27 maj 2020r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2020r.

Informacja o zwołaniu ZWZ