Dla Akcjonariuszy

Informacje

INFORMACJE O SPÓŁCE:
Firma: Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna
Siedziba: Bukowno
Adres: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000193278
NIP: 6370102196
REGON: 000026904

Kapitał zakładowy: 166.116.000,00 zł w całości pokryty

Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy: Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: 31–545 Kraków, ul. Mogilska 65, KRS 0000033118

Wszelkie pytania od Akcjonariuszy prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenia Dla Akcjonariuszy:

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 2024 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 czerwca 2024 r.

Załącznik do informacji

Ogłoszenie MSiG
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 2023 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2023 r.

Załącznik do informacji

Ogłoszenie MSiG
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 2022 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2022 r.

Załącznik do informacji

Ogłoszenie MSiG
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 czerwca 2021 r.

Załącznik do informacji

Ogłoszenie MSiG
ZWOAŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 lutego 2021r.

Załącznik do informacji

Ogłoszenie MSiG
V WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE 21 września 2020r.

Zakłady Górniczo- Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, KRS 0000193278 (Spółka), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) niniejszym wzywają Akcjonariuszy Spółki po raz piąty do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem:http://www.zghboleslaw.pl/pl/zgh/akcjonariusze

Załącznik do informacji

IV WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE 4 września 2020r.

Zakłady Górniczo- Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, KRS 0000193278 (Spółka), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) niniejszym wzywają Akcjonariuszy Spółki po raz czwarty do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem:http://www.zghboleslaw.pl/pl/zgh/akcjonariusze

Załącznik do informacji

III WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE 20 sierpnia 2020r.

Zakłady Górniczo- Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, KRS 0000193278 (Spółka), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) niniejszym wzywają Akcjonariuszy Spółki po raz trzeci do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem:http://www.zghboleslaw.pl/pl/zgh/akcjonariusze

Załącznik do informacji

II WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE 5 sierpnia 2020r.

Zakłady Górniczo- Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, KRS 0000193278 (Spółka), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) niniejszym wzywają Akcjonariuszy Spółki po raz drugi do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem:http://www.zghboleslaw.pl/pl/zgh/akcjonariusze

Załącznik do informacji

I WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE 21 lipca 2020r.

Zakłady Górniczo- Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, KRS 0000193278 (Spółka), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) niniejszym wzywają Akcjonariuszy Spółki po raz pierwszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem:http://www.zghboleslaw.pl/pl/zgh/akcjonariusze

Ogłoszenie 27 maj 2020r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2020r.

Informacja o zwołaniu ZWZ