Energia

Przedsiębiorstwo Energetyczne ZGH "Bolesław" S.A.

Przedsiębiorstwo energetyczne ZGH "Bolesław" S.A. zajmuje się:

  • Obrotem i dystrybucją energii elektrycznej
  • Obrotem i dystrybucją paliw gazowych
  • Wytwarzaniem i sprzedażą ciepła