O firmie

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” powstały w 1958 roku po połączeniu Zakładów Górniczych "Bolesław" z Zakładami Hutniczymi "Bolesław". Dnia 1 marca 2004 roku w trybie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwo państwowe zostało przekształcone w spółkę akcyjną. Od 11 grudnia 2012 roku, po zbyciu przez Skarb Państwa akcji stanowiących 86,92% kapitału zakładowego ZGH”Bolesław”S.A., Spółka należy do Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A.
Aktualnie ZGH”Bolesław”S.A. to nowoczesny kompleks wydobywczo-hutniczy. W zmodernizowanej, w ostatnich latach, części hutniczej produkowany jest najwyższej czystości cynk elektrolityczny oraz stopy cynku, w tym stopy do cynkowania ciągłego ZZA, stop Wegal do cynkowania jednostkowego oraz stopy odlewnicze. Spółka jest głównym dostawcą cynku i stopów na rynku krajowym oraz znaczącym dostawcą na rynki krajów sąsiadujących tj. Czech, Słowacji, Austrii i Węgier.

Nasze produkty znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle do produkcji blach, powłok chroniących powierzchnie metalowe przed korozją, w budownictwie i wielu innych. Związki cynku są stosowane do produkcji kineskopów w telewizorach i monitorach oraz do produkcji farb i lakierów.