Cynk Elektrolityczny

Ma szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, przetwórczym, budownictwie i wielu innych. Głównymi odbiorcami oprócz Polski są: Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Francja.

Produkowany przez nasz zakład cynk swoją bardzo niską zawartością zanieczyszczeń znacznie przewyższa ostre międzynarodowe normy SHG. Dla porównania, przedstawiamy wyciąg z norm SHG oraz skład chemiczny cynku pierwotnego-elektrolitycznego ZGH Bolesław

Tabela porównawcza

ZGH Z1 - skład chemiczny % Normatywy Special High Grade
Nominalna zawartość cynku 99,9975 Minimalna zawartość cynku 99,995 Lp.
Pb max. 0,00018 Pb max. 0,003 1
Cd max. 0,0003 Cd max. 0,003 2
Fe max. 0,0005 Fe max. 0,002 3
Sn max. 0,001 Sn max. 0,001 4
Cu max. 0,0003 Cu max. 0,001 5
Al max. 0,001 Al max. 0,001 6
Suma pierwiastków 0,0025 Suma pierwiastków 0,005 (1-6)
 

 Zgodnie z wymogami Rozporządzenia REACH Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. w Bukownie przeprowadziły rejestrację cynku metalicznego.
 

Nasze Produkty

Cynk elektrolityczny
Cynk elektrolityczny
Ma szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, przetwórczym, budownictwie i wielu innych....
Stopy ocynkownicze ZZA
Stopy ocynkownicze ZZA
Stopy ocynkownicze mają zastosowanie w przemyśle hutniczym, samochodowym, przetwórczym do procesu...
Wegal MOD
Wegal MOD
Stop ocynkownicz Wegal - MOD wykonany jest na bazie cynku elektrolitycznego Z1. Produkowany jest w...
Kwas siarkowy
Kwas siarkowy
Ma wszechstronne zastosowanie w przemyśle chemicznym i przetwórczym. Rynkiem docelowym oprócz...
Usługi laboratoryjne
Zespół Laboratoriów Badawczych ZGH "Bolesław" S.A. prowadzi działalność w zakresie usług...
  • Pakowanie

    Bloki dostarcza się bez opakowania. Gąski ułożone i związane taśmą stalową w pakiety.
  • Przechowywanie

    Bloki i gąski należy przechowywać w suchych i czystych pomieszczeniach wolnych od szkodliwych par, gazów i środków chemicznych.
  • Transport

    Cynk elektrolityczny może być odbierany każdym krytym środkiem transportu.