Stopy ocynkownicze ZZA

Stopy ocynkownicze mają zastosowanie w przemyśle hutniczym, samochodowym, przetwórczym do procesu cynkowania ciągłego. Podstawowymi rynkami zbytu są: Polska, Węgry, Słowacja.

Stopy ocynkownicze typu ZZA 04, 05, 06, 08 produkowane są w postaci: bloków 700 kg o wymiarach 1450x450x220 mm oraz bloków do 1000 kg o wymiarach 1860x450x200 mm.

Zawartość w %

znak stopu Al Cd
max.
Fe
max.
Cu
max.
Sn
max.
Pb
max.
zaniecz.
max.
Zn
ZZA 04 0,35-0,45 0,003 0,005 0,002 0,001 0,005 0,009 reszta
ZZA 05 0,45-0,55 0,003 0,005 0,002 0,001 0,005 0,009 reszta
ZZA 06 0,55-0,65 0,004 0,01 0,003 0,001 0,01 0,04 reszta
ZZA 08 0,75-0,85 0,003 0,004 0,002 0,001 0,005 0,04 reszta

 

 Zgodnie z wymogami Rozporządzenia REACH Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. w Bukownie przeprowadziły rejestrację cynku metalicznego.
 

Nasze Produkty

Cynk elektrolityczny
Cynk elektrolityczny
Ma szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, przetwórczym, budownictwie i wielu innych....
Stopy ocynkownicze ZZA
Stopy ocynkownicze ZZA
Stopy ocynkownicze mają zastosowanie w przemyśle hutniczym, samochodowym, przetwórczym do procesu...
Wegal MOD
Wegal MOD
Stop ocynkownicz Wegal - MOD wykonany jest na bazie cynku elektrolitycznego Z1. Produkowany jest w...
Kwas siarkowy
Kwas siarkowy
Ma wszechstronne zastosowanie w przemyśle chemicznym i przetwórczym. Rynkiem docelowym oprócz...
Usługi laboratoryjne
Zespół Laboratoriów Badawczych ZGH "Bolesław" S.A. prowadzi działalność w zakresie usług...
  • Pakowanie

    Bloki dostarcza się bez opakowania. Bloki 700 kg i 1000 kg mogą być układane po kilka sztuk i związane taśmą stalową.
  • Przechowywanie

    Bloki należy przechowywać w suchych i czystych pomieszczeniach wolnych od szkodliwych par, gazów i środków chemicznych.
  • Transport

    Bloki mogą być odbierane każdym krytym środkiem transportu.