Ogłoszenia Sprzedaży Ruchomości

ZAKŁADY GÓRNICZO - HUTNICZE „BOLESŁAW” S.A.

32-332 Bukowno, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000193278, o kapitale zakładowym w wysokości 166 116 000,00 zł [wpłacony w całości],
będącą podatnikiem podatku VAT, NIP: 6370102196, REGON: 000026904 oraz BDO: 000012775,
dla której właściwym pozostaje Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2a, 01-513 Warszawa,
która oświadcza również, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

 

 

OGŁASZAJĄ PRZETARG – LICYTACJĘ ELEKTRONICZNĄ na sprzedaż:

WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO DAEWOO
 • numer inwentarzowy Z1-763-04662
 • nr  fabryczny CW-04445
 • model G30E-3
 • rok produkcji 2004

Cena wywoławcza za w/w wózek widłowy wynosi 5.250,00 zł + Vat (23%) ( słownie: pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 + VAT 23%),

Licytacja elektroniczna  odbędzie się  02.12.2021r. , o godz. 10ºº  i będzie prowadzona  na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” .

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest:

1. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w/w wózka widłowego i przesłanie dowodu wpłaty (scanu)
na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do 25.11.2021r.
Wadium należy wpłacać na  konto: Bank PKO S.A. nr 55 1240 4748 1111 0000 4878 0025,

2. Wcześniejsze zarejestrowanie uczestnika licytacji na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” jako użytkownika ( tylko użytkownicy mogą wziąć udział w Licytacji). Informacji w sprawach związanych z rejestracją na Platformie zakupowej oraz licytacją elektroniczną udziela Daniel Hejczyk tel. + 48 32 295 55 85, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Podjęcie licytacji jest równoznaczne z zapoznaniem się oferenta z przedmiotem sprzedaży oraz zapoznaniem się oraz akceptacją warunków sprzedaży zawartymi w ogłoszeniu. Warunki udziału w licytacji elektronicznej reguluje Regulamin licytacji elektronicznej, który zostanie udostępniony potencjalnym nabywcom po spełnieniu w/w warunków ( pkt 1 i 2 ) .
Do przeprowadzenia licytacji elektronicznej wystarczy jeden oferent, pod warunkiem zalicytowania w trakcie licytacji ceny wywoławczej .
Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej .
Wadium przypada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
W przypadku nie przyjęcia oferty, wadium zostanie zwrócone oferentom w terminie do 14 dni od licytacji elektronicznej .
Oferentowi , którego oferta zostanie przyjęta wadium zarachowane będzie na poczet ceny . Jeżeli pomimo wygrania licytacji, oferent nie zawrze umowy sprzedaży, wadium przypada na rzecz ZGH „Bolesław” S.A. Ponadto jeśli nabywca, który niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży bądź w terminie wyznaczonym przez sprzedającego nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z wygrania przetargu oraz złożone wadium, które przepada na rzecz sprzedającego.
Zastrzega się prawo unieważniania przetargu bez podania przyczyn.
Informacji o w/w wózku jezdniowym udziela Paweł Łabuz ( Dział Elektrolizy, Odlewnia ) tel. kom. (+48) 576 760 780. Przedmiotowy wózek jezdniowy można obejrzeć w terminie od 17.11.2021 r. do 24.11.2021r. ( w godz. 8°° do 12°° ).

WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO JUNGHEINRICH
 • numer inwentarzowy Z1-763-04644
 • nr  fabryczny 100008116
 • typ TFG 25 BK
 • rok produkcji 1999

Cena wywoławcza za w/w wózek widłowy wynosi 5.050,00 zł + Vat (23%) ( słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100 + VAT 23%),

Licytacja elektroniczna  odbędzie się  02.12.2021r. , o godz. 10ºº  i będzie prowadzona  na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” .

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest:

1. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w/w wózka widłowego i przesłanie dowodu wpłaty (scanu)
na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do 25.11.2021r.
Wadium należy wpłacać na  konto: Bank PKO S.A. nr 55 1240 4748 1111 0000 4878 0025,

2. Wcześniejsze zarejestrowanie uczestnika licytacji na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” jako użytkownika ( tylko użytkownicy mogą wziąć udział w Licytacji). Informacji w sprawach związanych z rejestracją na Platformie zakupowej oraz licytacją elektroniczną udziela Daniel Hejczyk tel. + 48 32 295 55 85, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Podjęcie licytacji jest równoznaczne z zapoznaniem się oferenta z przedmiotem sprzedaży oraz zapoznaniem się oraz akceptacją warunków sprzedaży zawartymi w ogłoszeniu. Warunki udziału w licytacji elektronicznej reguluje Regulamin licytacji elektronicznej, który zostanie udostępniony potencjalnym nabywcom po spełnieniu w/w warunków ( pkt 1 i 2 ) .
Do przeprowadzenia licytacji elektronicznej wystarczy jeden oferent, pod warunkiem zalicytowania w trakcie licytacji ceny wywoławczej .
Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej .
Wadium przypada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
W przypadku nie przyjęcia oferty, wadium zostanie zwrócone oferentom w terminie do 14 dni od licytacji elektronicznej .
Oferentowi , którego oferta zostanie przyjęta wadium zarachowane będzie na poczet ceny . Jeżeli pomimo wygrania licytacji, oferent nie zawrze umowy sprzedaży, wadium przypada na rzecz ZGH „Bolesław” S.A. Ponadto jeśli nabywca, który niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży bądź w terminie wyznaczonym przez sprzedającego nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z wygrania przetargu oraz złożone wadium, które przepada na rzecz sprzedającego.
Zastrzega się prawo unieważniania przetargu bez podania przyczyn.
Informacji o w/w wózku jezdniowym udziela Paweł Łabuz ( Dział Elektrolizy, Odlewnia ) tel. kom. (+48) 576 760 780. Przedmiotowy wózek jezdniowy można obejrzeć w terminie od 17.11.2021 r. do 24.11.2021r. ( w godz. 8°° do 12°° ).

WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO
 • numer inwentarzowy Z1-762-04551
 • nr  fabryczny A216A03012U
 • typ J2.50XM
 • rok produkcji 1997
 • producent HYSTER Wielka Brytania

Cena wywoławcza za w/w wózek jezdniowy wynosi 5.250,00 zł + Vat (23%) ( słownie: pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 + VAT 23%),

Licytacja elektroniczna  odbędzie się  02.12.2021r. , o godz. 10ºº  i będzie prowadzona  na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” .

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest:

1. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w/w wózka widłowego i przesłanie dowodu wpłaty (scanu)
na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do 25.11.2021r.
Wadium należy wpłacać na  konto: Bank PKO S.A. nr 55 1240 4748 1111 0000 4878 0025,

2. Wcześniejsze zarejestrowanie uczestnika licytacji na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” jako użytkownika ( tylko użytkownicy mogą wziąć udział w Licytacji). Informacji w sprawach związanych z rejestracją na Platformie zakupowej oraz licytacją elektroniczną udziela Daniel Hejczyk tel. + 48 32 295 55 85, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Podjęcie licytacji jest równoznaczne z zapoznaniem się oferenta z przedmiotem sprzedaży oraz zapoznaniem się oraz akceptacją warunków sprzedaży zawartymi w ogłoszeniu. Warunki udziału w licytacji elektronicznej reguluje Regulamin licytacji elektronicznej, który zostanie udostępniony potencjalnym nabywcom po spełnieniu w/w warunków ( pkt 1 i 2 ) .
Do przeprowadzenia licytacji elektronicznej wystarczy jeden oferent, pod warunkiem zalicytowania w trakcie licytacji ceny wywoławczej .
Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej .
Wadium przypada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
W przypadku nie przyjęcia oferty, wadium zostanie zwrócone oferentom w terminie do 14 dni od licytacji elektronicznej .
Oferentowi , którego oferta zostanie przyjęta wadium zarachowane będzie na poczet ceny . Jeżeli pomimo wygrania licytacji, oferent nie zawrze umowy sprzedaży, wadium przypada na rzecz ZGH „Bolesław” S.A. Ponadto jeśli nabywca, który niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży bądź w terminie wyznaczonym przez sprzedającego nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z wygrania przetargu oraz złożone wadium, które przepada na rzecz sprzedającego.
Zastrzega się prawo unieważniania przetargu bez podania przyczyn.
Informacji o w/w wózku jezdniowym udziela Paweł Łabuz ( Dział Elektrolizy, Odlewnia ) tel. kom. (+48) 576 760 780. Przedmiotowy wózek jezdniowy można obejrzeć w terminie od 17.11.2021 r. do 24.11.2021r. ( w godz. 8°° do 12°° ).

WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO MITSUBISHI
 • numer inwentarzowy Z1-763-04909U
 • nr  fabryczny EF14E52226
 • typ FD35N
 • rok produkcji 2011

Cena wywoławcza za w/w wózek widłowy wynosi 20.250,00 zł + Vat (23%) ( słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 + VAT 23%),

Licytacja elektroniczna  odbędzie się  02.12.2021r. , o godz. 10ºº  i będzie prowadzona  na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” .

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest:

1. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w/w wózka widłowego i przesłanie dowodu wpłaty (scanu)
na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do 25.11.2021r.
Wadium należy wpłacać na  konto: Bank PKO S.A. nr 55 1240 4748 1111 0000 4878 0025,

2. Wcześniejsze zarejestrowanie uczestnika licytacji na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” jako użytkownika ( tylko użytkownicy mogą wziąć udział w Licytacji). Informacji w sprawach związanych z rejestracją na Platformie zakupowej oraz licytacją elektroniczną udziela Daniel Hejczyk tel. + 48 32 295 55 85, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Podjęcie licytacji jest równoznaczne z zapoznaniem się oferenta z przedmiotem sprzedaży oraz zapoznaniem się oraz akceptacją warunków sprzedaży zawartymi w ogłoszeniu. Warunki udziału w licytacji elektronicznej reguluje Regulamin licytacji elektronicznej, który zostanie udostępniony potencjalnym nabywcom po spełnieniu w/w warunków ( pkt 1 i 2 ) .
Do przeprowadzenia licytacji elektronicznej wystarczy jeden oferent, pod warunkiem zalicytowania w trakcie licytacji ceny wywoławczej .
Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej .
Wadium przypada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
W przypadku nie przyjęcia oferty, wadium zostanie zwrócone oferentom w terminie do 14 dni od licytacji elektronicznej .
Oferentowi , którego oferta zostanie przyjęta wadium zarachowane będzie na poczet ceny . Jeżeli pomimo wygrania licytacji, oferent nie zawrze umowy sprzedaży, wadium przypada na rzecz ZGH „Bolesław” S.A. Ponadto jeśli nabywca, który niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży bądź w terminie wyznaczonym przez sprzedającego nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z wygrania przetargu oraz złożone wadium, które przepada na rzecz sprzedającego.
Zastrzega się prawo unieważniania przetargu bez podania przyczyn.
Informacji o w/w wózku jezdniowym udzielają Jacek Kościuk , tel. kom. 694 449 097 oraz Marcin Kordaszewski, tel. kom. 660 082 577 ( Dział Odzysku Odpadów i Produkcji ZnO). Przedmiotowy wózek jezdniowy można obejrzeć w terminie od 17.11.2021 r. do 24.11.2021r. ( w godz. 8°° do 12°° ).

WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO MITSUBISHI
 • numer inwentarzowy Z1-763-04858U
 • nr  fabryczny CF13G-51030
 • typ FD35N
 • rok produkcji 2013

Cena wywoławcza za w/w wózek widłowy wynosi 12.150,00 zł + Vat (23%) ( słownie: dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100 + VAT 23%),

Licytacja elektroniczna  odbędzie się  02.12.2021r. , o godz. 10ºº  i będzie prowadzona  na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” .

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest:

1. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w/w wózka widłowego i przesłanie dowodu wpłaty (scanu)
na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do 25.11.2021r.
Wadium należy wpłacać na  konto: Bank PKO S.A. nr 55 1240 4748 1111 0000 4878 0025,

2. Wcześniejsze zarejestrowanie uczestnika licytacji na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” jako użytkownika ( tylko użytkownicy mogą wziąć udział w Licytacji). Informacji w sprawach związanych z rejestracją na Platformie zakupowej oraz licytacją elektroniczną udziela Daniel Hejczyk tel. + 48 32 295 55 85, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Podjęcie licytacji jest równoznaczne z zapoznaniem się oferenta z przedmiotem sprzedaży oraz zapoznaniem się oraz akceptacją warunków sprzedaży zawartymi w ogłoszeniu. Warunki udziału w licytacji elektronicznej reguluje Regulamin licytacji elektronicznej, który zostanie udostępniony potencjalnym nabywcom po spełnieniu w/w warunków ( pkt 1 i 2 ) .
Do przeprowadzenia licytacji elektronicznej wystarczy jeden oferent, pod warunkiem zalicytowania w trakcie licytacji ceny wywoławczej .
Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej .
Wadium przypada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
W przypadku nie przyjęcia oferty, wadium zostanie zwrócone oferentom w terminie do 14 dni od licytacji elektronicznej .
Oferentowi , którego oferta zostanie przyjęta wadium zarachowane będzie na poczet ceny . Jeżeli pomimo wygrania licytacji, oferent nie zawrze umowy sprzedaży, wadium przypada na rzecz ZGH „Bolesław” S.A. Ponadto jeśli nabywca, który niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży bądź w terminie wyznaczonym przez sprzedającego nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z wygrania przetargu oraz złożone wadium, które przepada na rzecz sprzedającego.
Zastrzega się prawo unieważniania przetargu bez podania przyczyn.
Informacji o w/w wózku jezdniowym udziela Zdzisław Piekoszewski ( Magazyn Cynku ) tel. 32/ 295 56 83 . Przedmiotowy wózek jezdniowy można obejrzeć w terminie od 17.11.2021 r. do 24.11.2021r. ( w godz. 8°° do 12°° ).