Raport Rynkowy

Dział Zarządzania Ryzykiem
LME (USD/t) śr.miesięczna śr. roku
Cynk
2 791,65
2 747
Ołów
1 960,76
2 020
Miedź
9 004,98
8 503
LME (PLN/t) śr.miesięczna śr. roku
Cynk
10 786,77
10 360
Ołów
7 576,26
7 614
WALUTY śr. miesięczna śr. roku
USD PLN
3,8639
3,7752
EUR PLN
4,5985
4,5467
EUR USD / LME
1,1900
1,2048
ZAPASY (t) na koniec miesiąca na początku roku
CYNK
270 500
202 025
Cancelled
24 075
19 650
Dostępne
246 425
182 375
OŁÓW
119 550
132 750
Cancelled
17 650
56 875
Dostępne
101 900
75 875