Raport Rynkowy

Dział Zarządzania Ryzykiem
LME (USD/t) śr.miesięczna śr. roku
Cynk
2 988,90
2865
Ołów
2 428,52
2 151
Miedź
9 357,19
9 170
LME (PLN/t) śr.miesięczna śr. roku
Cynk
11 602,62
10 867
Ołów
9 427,28
8 160
WALUTY śr. miesięczna śr. roku
USD PLN
3,8819
3,7917
EUR PLN
4,5689
4,5467
EUR USD / LME
1,1772
1,1986
ZAPASY (t) na koniec miesiąca na początku roku
CYNK
236 425
202 025
Cancelled
50 700
19 650
Dostępne
185 725
182 375
OŁÓW
52 250
132 750
Cancelled
11 000
56 875
Dostępne
41 250
75 875