Raport Rynkowy

Dział Zarządzania Ryzykiem
LME (USD/t) śr.miesięczna śr. roku
Cynk
2 401
2 723
Ołów
2 152
2 129
Miedź
8 352
8 624
LME (PLN/t) śr.miesięczna śr. roku
Cynk
9 815
11 559
Ołów
8 796
8 997
WALUTY śr. miesięczna śr. roku
USD PLN
4,0880
4,2243
EUR PLN
4,4598
4,5828
EUR USD / LME
1,0913
1,0851
ZAPASY (t) na koniec miesiąca na początku roku
CYNK
153 575
27 750
Cancelled
32 600
13 350
Dostępne
120 975
14 400
OŁÓW
54 850
25 150
Cancelled
7 750
15 300
Dostępne
47 100
9 850