Raport Rynkowy

Dział Zarządzania Ryzykiem
LME (USD/t) śr.miesięczna śr. roku
Cynk
3 759,45
3 868
Ołów
2 145,17
2 308
Miedź
9 363,81
9 902
LME (PLN/t) śr.miesięczna śr. roku
Cynk
16 519,68
16 317
Ołów
9 426,23
9 711
WALUTY śr. miesięczna śr. roku
USD PLN
4,3942
4,2127
EUR PLN
4,6474
4,6347
EUR USD / LME
1,0576
1,1011
ZAPASY (t) na koniec miesiąca na początku roku
CYNK
83 575
197 925
Cancelled
37 850
57 100
Dostępne
45 725
140 825
OŁÓW
38 800
54 375
Cancelled
5 075
7 100
Dostępne
33 725
47 275