Raport Rynkowy

Dział Zarządzania Ryzykiem
LME (USD/t) śr.miesięczna śr. roku
Cynk
2 950,07
2 832
Ołów
2 188,98
2 074
Miedź
9 612,43
9 092
LME (PLN/t) śr.miesięczna śr. roku
Cynk
11 032,13
10 662
Ołów
8 185,94
7 805
WALUTY śr. miesięczna śr. roku
USD PLN
3,7396
3,7653
EUR PLN
4,5034
4,5396
EUR USD / LME
1,2047
1,2052
ZAPASY (t) na koniec miesiąca na początku roku
CYNK
253 600
202 025
Cancelled
25 775
19 650
Dostępne
227 825
182 375
OŁÓW
80 250
132 750
Cancelled
25 575
56 875
Dostępne
54 675
75 875