Raport Rynkowy

Dział Zarządzania Ryzykiem
LME (USD/t) śr.miesięczna śr. roku
Cynk
3 128,25
3 478
Ołów
2 212,48
2 150
Miedź
8 367,22
8 797
LME (PLN/t) śr.miesięczna śr. roku
Cynk
13 813
15 460
Ołów
9 769
9 559
WALUTY śr. miesięczna śr. roku
USD PLN
4,4155
4,4562
EUR PLN
4,6835
4,6876
EUR USD / LME
1,0589
1,0527
ZAPASY (t) na koniec miesiąca na początku roku
CYNK
32 025
197 925
Cancelled
17 275
57 100
Dostępne
14 750
140 825
OŁÓW
25 150
54 375
Cancelled
12 500
7 100
Dostępne
12 650
47 275