Sprawozdanie z monitoringu przyrodniczego i nadzoru nad działaniami ograniczającymi
skutki ekologiczne w związku z zakończeniem odwadniania kopalni „Olkusz-Pomorzany”