Informacje w mediach

Mieszkańcy Bukowna po raz kolejny posprzątali Dolinę Rzeki Sztoły. Podobnie jak w ubiegłych latach akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem

Po raz kolejny mieszkańcy Bukowna zaangażowali się w akcję sprzątania Doliny Rzeki Sztoły. W akcji udział wzięli także przedstawiciele lokalnego koła Polskiego Związku Wędkarskiego, Ochotniczych Straży Pożarnych, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Ośrodka Kultury, Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław”, Zakładu Gospodarki Komunalnej "Bolesław", Lasów Państwowych a także lokalni przedsiębiorcy i przedszkolaki.

Górnictwo: Zamknięta kopalnia w Olkuszu jest obwiniana o wszystko, co dzieje się na powierzchni

Prawie trzy lata trwa już proces likwidacji kopalni Olkusz-Pomorzany należącej do Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław z Grupy Kapitałowej Stalprodukt. Wydobycie już od dawna nie jest prowadzone, a kopalnia stopniowo znika z krajobrazu. Obszar, na którym działał ZG Olkusz-Pomorzany, a wcześniej także zakłady Olkusz i Bolesław, był przez setki lat silnie związany z działalnością wydobywczą. Historyczne górnictwo zostawiło tu mocny ślad i niestety często to likwidowanej kopalni przypisuje się odpowiedzialność za występujące anomalie w postaci zapadlisk i deformacji terenu. 

Bolesławskie prezentacje 03.2023

Zapadliska – od wieków nieodłączny element krajobrazu ziemi olkusko-bolesławskiej. Czy zjawiska te stanowią zagrożenie dla mieszkańców Olkusza?

Przegląd Olkuski 15.03.2023

Zapadliska – od wieków nieodłączny element krajobrazu ziemi olkusko-bolesławskiej. Czy zjawiska te stanowią zagrożenie dla mieszkańców Olkusza?

Przełom nr6 (1585) 8 II 20223

Geolog górniczy Marek Szuwarzyński komentuje nasilenie się zjawisk powstawania zapadlisk w Trzebini. Wywiad z Panem Markiem Szuwarzyńskim - geologiem górniczym, Autor artykułu Łukasz Dulowski.

Przegląd Ekologiczny 2022-10, tom 70

Zmiany natężenia przepływu w rzece Sztole (rejon olkuski) w warunkach drenażu górniczego Damian Cień, Jacek Motyka, Kajetan d’Obyrn

Ekologia 03/103/2022 r.

Studium przypadku (case study) rozwiązania dla branży cynkowej w ZGH "Bolesław" w Bukownie

Nasze Miasto Jaworzno - 29.07.2022

"SZTOŁA - jak kopalnia cynku i ołowiu ponad 50 lat ratowała rzekę" Wpływ kopani piasku Szczakowa na przepływ w rzece.

Ekologia 02/102/2022 r.

"Aspekty gospodarcze, ekologiczne i społeczne likwidacji kopalni "Olkusz- Pomorzany" w Zakładach Górniczo-Hutniczych "Bolesław" S.A. w Bukownie

Strefa Biznesu nr 03/2022

"Nam też zależy na ekologii" Rozmowa z Bogusławem Ochabem, Prezesem Zarządu Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" S.A w Bukownie

GŁOS BUKOWNA STYCZEŃ-MARZEC Nr 1-3/2022

Wywiad z Prezesem Zarządu ZGH "Bolesław" Bogusławem Ochabem.
Spotkanie Grupy Inicjatywnej "Od źródeł Sztoły do Leśnego Dworu"

Likwidacja kopalni w zgodzie z ekologią

i troską o pracowników

Los zwierząt żyjących w Sztole i Białej

po wyłączeniu pomp w kopalni „Olkusz-Pomorzany” – fakty

Nadleśnictwo Olkusz - Zagrożenia Zapadliskami

Las w okolicy Żurady i Mazańca zagrożony jest zapadliskami.

"Od źródeł Sztoły do Leśnego Dworu"

Spotkanie grupy inicjatywnej w ZGH "Bolesław" S.A.
materiał wideo

Zapadlisko w Bolesławiu k/Olkusza.

„Wielkie zapadlisko w Bolesławiu k/Olkusza”
materiał wideo

GAZETA OLKUSKA z dnia 31.01.2022 r.

„Ujęcia wody pitnej niezagrożone – naukowcy z AGH wyjaśniają”
wersja PDF - pobierz

DZIENNIK ZACHODNI z dnia 28.01.2022 r.

Czy istnieje zagrożenie zatrucia wody? Posłuchajmy opinii fachowca

WYBORCZA.PL Sosnowiec z dnia 28.01.2022 r.

Zatrute ujęcia wody w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej i Jaworznie? "Jakim cudem woda pokona siły grawitacji"

GAZETA OLKUSKA z dnia 17.01.2022 r.

„Rzeki Biała i Sztoła w sytuacji zakończenia olkuskiego górnictwa kruszcowego – chłodnym okiem przyrodników”
wersja PDF - pobierz

GŁOS BUKOWNA LIPIEC-WRZESIEŃ Nr 7-9/2021

Wypowiedź Burmistrza Miasta Bukowno „Czy to już koniec Sztoły”.

INTERPELACJA 19610
z dnia 12.02.2021r.

do prezesa Rady Ministrów w sprawie zaniknięcia rzek Sztoły i Baby w wyniku zamknięcia Kopalni "Olkusz- Pomorzany"

Treść interpelacji
Treść odpowiedzi

Komisja Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej nr 74
z dnia 3.12.2021 r.

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, obradująca pod przewodnictwem posła Marka Sawickiego (KP)

Udostępnij: