Władze Spółki

Zarząd:

Bogusław Ochab - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Paweł Grzebinoga - Członek Zarządu, Dyrektor Górniczy
Andrzej Szary - Członek Zarządu, Dyrektor Marketingu


Rada Nadzorcza:

Piotr Janeczek - Przewodniczący Rady,
Piotr Tomasz Janeczek - Wiceprzewodniczący Rady,
Robert Kożuch - Sekretarz Rady,