Budowa kogeneracyjnego źródła gazowego w Zakładach Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A.

Informacje, wiadomości

Przedmiotem zadania jest budowa na terenie huty „Bolesław” zasilanego gazem ziemnym, nowego źródła energii tzw. wysokosprawnej kogeneracji, w którym produkowana będzie energia elektryczna oraz ciepło w postaci pary i gorącej wody. Elektrociepłownia wyposażona zostanie w trzy silniki gazowe wraz z generatorami o sumarycznej mocy elektrycznej ok. 12,9 MWe (3 x 4,3 MWe) oraz komplet wytwornic pary i wymienników ciepła gwarantujących osiągnięcie nominalnej sprawności bloku powyżej 80%.

Nowa jednostka umożliwi produkcję energii elektrycznej w ilości 100 GWh/rok i ciepła w ilości 380 TJ/rok co stanowić będzie odpowiednio 30% i 60% aktualnego zapotrzebowania zakładu na powyższe media

Kalendarium

Dnia 29.12.2021 r.

„Uzupełnienie dofinansowania dla projektu. Wartość przyznanej dotacji 18 018 684,00 PLN”
WIĘCEJ INFORMACJI

Dnia 13.10.2021 r.

Publikacja decyzji o przyznaniu dofinansowania.
- WIECEJ INFORMACJI

Dnia 26.10.2021 r.

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego ZZ/40/04/2021 (ZGH BOLESLAW/ZZ/0002/21) pn. Budowa kogeneracyjnego źródła gazowego w Zakładach Górniczo-Hutniczych "Bolesław" S.A..
- WIECEJ INFORMACJI

Dnia 26.08.2020 r.

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu NFoŚiGW
" Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne. Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej "
WIĘCEJ INFORMACJI

Dnia 30.04.2020 r.

Ogłoszenie przetargu na budowę elektrociepłowni:
- na stronie ZGH Bolesław S.A. - ZOBACZ
- oraz w Bazie Konkurencyjności - ZOBACZ

Materiały szkoleniowo-edukacyjne i informacyjne

Budowa Kogeneracyjnego Źródła Gazowego 2021-2023