Niezależność energetyczna i dbałość o środowisko stają się coraz ważniejsze w dzisiejszym świecie. W tym kontekście kogeneracyjne źródła energii są jednym z kluczowych rozwiązań. To obecnie najefektywniejsza metoda produkcji energii. Zajmuje również ważną pozycję w unijnej polityce dotyczącej redukcji emisji dwutlenku węgla. Wpisując się w światowy trend poszukiwania nowych, coraz bardziej efektywnych źródeł energii Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” S.A. w Bukownie realizują swoją najnowszą inwestycję pn.: „ Budowa kogeneracyjnego źródła gazowego w Zakładach Górniczo-Hutniczych "Bolesław" S.A.

Generalnym wykonawcą inwestycji zostało konsorcjum firm Introl Elektromontaż Sp. z o.o. oraz Tedom Poland Sp. z o.o. 14 stycznia 2022r. popisano umowę na wykonanie powyższego zadania. Koszt realizacji inwestycji to ok. 63 mln zł, a termin oddania od użytkowania - koniec 2023r. Projekt został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w kwocie 18 mln zł organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowoczesna elektrociepłownia produkować będzie energię elektryczną oraz ciepło w postaci pary i gorącej wody w tzw. skojarzeniu. Dzięki zastosowanej technologii możliwe jest osiągnięcie dużo wyższej sprawności tj. ponad 80% w porównaniu z systemami rozdzielonymi (tj. dostawa energii elektrycznej z sieci i ciepło z kotłowni), co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa i mniejszą emisję CO2.

W efekcie projekt przyczyni się do:

  • ograniczenia emisji CO2 o blisko 100 tys. ton CO2/rok
  • ograniczenia energii pierwotnej (w paliwie) o ok. 50.000 MWh/rok

Całość energii elektrycznej i pary będzie zużywana na potrzeby technologiczne Spółki natomiast energia w postaci gorącej wody, oprócz potrzeb technologicznych, zostanie wykorzystana do pokrycia zapotrzebowania na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową zarówno ZGH „Bolesław” jak i miasta Bukowno (poprzez sieć ciepłowniczą należącą do Tauron Ciepło Sp. z o.o.).

Układ kogeneracyjny składa się z trzech silników gazowych o łącznej mocy elektrycznej 12,9 MWe (4,3 MWe/każdy silnik), kotłów parowych o wydajności 9,3 t/h (3 x 3,1 t/h) oraz wodnych wymienników ciepła o mocy 5,85 MW (3 x 1,95 MW). Paliwem jest gaz ziemny wysokometanowy grupy E (GZ-50) dostarczany z sieci Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej, która miała na celu zwiększenie świadomości na temat najefektywniejszych metod produkcji energii w kontekście dbałości o środowisko, odbył się cykl szkoleń oraz konferencji.
Cele realizowanej inwestycji oraz korzyści dla środowiska wynikające z funkcjonowania nowoczesnej elektrociepłowni zostały przedstawione m.in. podczas „Forum Zielonego Przemysłu. Dekarbonizacja i własne źródła energii”, na „XXI Konferencji Naukowo – Technicznej. Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle” i Targach Energii w Jachrance oraz podczas serii spotkań edukacyjnych pn.: „Kogeneracja w ZGH „Bolesław” S.A. – idzie nowe…” zorganizowanych w Kopalni Wiedzy o Cynku w Bukownie.