Niezależność energetyczna i dbałość o środowisko stają się coraz ważniejsze w dzisiejszym świecie. W tym kontekście kogeneracyjne źródła energii są jednym z kluczowych rozwiązań. To obecnie najefektywniejsza metoda produkcji energii. Zajmuje również ważną pozycję w unijnej polityce dotyczącej redukcji emisji dwutlenku węgla. Wpisując się w światowy trend poszukiwania nowych, coraz bardziej efektywnych źródeł energii Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” S.A. w Bukownie realizują swoją najnowszą inwestycję pn.: „ Budowa kogeneracyjnego źródła gazowego w Zakładach Górniczo-Hutniczych "Bolesław" S.A.