Aktualności

Energia Cieplna - PE ZGH "Bolesław" S.A.

Z dniem 2 stycznia 2018r., na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/2829/605/W/OKR/2017/RF z dnia 12 grudnia 2017r., . Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” S.A. rozpoczynają działalność związaną z zaopatrzeniem w ciepło.