Aktualności

Energia Cieplna - PE ZGH "Bolesław" S.A.

Z dniem 2 stycznia 2018r., na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/2829/605/W/OKR/2017/RF z dnia 12 grudnia 2017r., . Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” S.A. rozpoczynają działalność związaną z zaopatrzeniem w ciepło.

Bukowno, 12.04.2023 r.

Informujemy, że w związku z zatwierdzeniem przez Zarząd ZGH Bolesław S.A. nowego Cennika dla ciepła, z dniem 01 maja 2023r. będą stosowane nowe stawki w rozliczeniach.