Dokumenty do pobrania

Energia Elektryczna - PE ZGH "Bolesław" S.A.

 

 

 

 

 

Usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP
program IP-DSR

 

Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A. realizując obowiązki w zakresie współpracy z Operatorem Systemu przesyłowego (OSP)  podczas procesu certyfikacji Obiektów redukcji (ORed) mogących uczestniczyć w świadczeniu usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP (Usługi DSR), informują, że wnioski o wydanie certyfikatów dla ORed przyłączonych do sieci ZGH "Bolesław" S.A. powinny być przesyłane w formie pisemnej lub w formie skanu na adresy:

Korespondencja papierowa:

ZGH "Bolesław" S.A.
ul. Kolejowa 37
32-332 Bukowno

Skany:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W trybie podstawowym, uproszczonym, certyfikacja ORed przeprowadzana jest bez konieczności składania przez Odbiorców wniosków o wydanie Certyfikatu ORed.   Tryb podstawowy obejmuje wszystkie ORed Odbiorców podlegających ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów określającym szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła, wydanym na podstawie art. 11 ustawy Prawo energetyczne. Dla Odbiorców przyłączonych do sieci OSDn, proces ten jest realizowany bez udziału Odbiorcy, w oparciu o dane będące w posiadaniu OSDn.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt e-mailowy na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wzór wniosku o wydanie certyfikatu dla ORed oraz wzór Certyfikatu dla ORed dostępne są poniżej oraz na stronie internetowej PSE S.A.:  https://www.pse.pl/dokumenty-dsr 

 Pliki do pobrania: