Cennik Gaz

Paliwa Gazowe - PE ZGH "Bolesław" S.A.

Cennik dla paliw gazowych Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A.

Cennik dla gazu ziemnego wysokometanowego obowiązujący od 12 lipca 2021 roku 

Cennik dla gazu ziemnego wysokometanowego obowiązujący od 1 marca 2019 roku 

Cennik dla gazu ziemnego wysokometanowego obowiązujący od 1 października 2018 roku 

 Cennik dla gazu ziemnego wysokometanowego obowiązujący od 1 września 2018 roku 

 Cennik dla gazu ziemnego wysokometanowego obowiązujący od 1 czerwca 2018 roku 

 Cennik dla gazu ziemnego wysokometanowego obowiązujący od 1 stycznia 2018 roku 

Ceny referencyjne gazu (CRG) - 2021r.

 

RODZAJ PALIWA GAZOWEGO
E
ROK 2021
[gr/kWh]
STYCZEŃ
7,005
LUTY
7,615
MARZEC
9,132
KWIECIEŃ
8,414
MAJ
8,164
CZERWIEC
10,450
LIPIEC
12,283
SIERPIEŃ
 
WRZESIEŃ
 
PAŹDZIERNIK
 
LISTOPAD
 
GRUDZIEŃ
 

 

 
 
 

 

 

 Ceny referencyjne gazu (CRG) - 2020r.

 

RODZAJ PALIWA GAZOWEGO
E
ROK 2020
[gr/kWh]
STYCZEŃ
7,600
LUTY
7,694
MARZEC
7,521
KWIECIEŃ
6,460
MAJ
6,524
CZERWIEC
4,223
LIPIEC
3,648
SIERPIEŃ
2,675
WRZESIEŃ
3,002
PAŹDZIERNIK
3,878
LISTOPAD
5,650
GRUDZIEŃ
7,098

 

 
 
 

 

 Ceny referencyjne gazu (CRG) - 2019r.

 

RODZAJ PALIWA GAZOWEGO
E
ROK 2019
[gr/kWh]
STYCZEŃ
11,760
LUTY
11,334 
MARZEC
 10,775
KWIECIEŃ
 10,254
MAJ
 9,828
CZERWIEC
 7,631
LIPIEC
 7,066
SIERPIEŃ
6,038 
WRZESIEŃ
 6,100
PAŹDZIERNIK
5,100 
LISTOPAD
 5,214
GRUDZIEŃ
 5,928

 

 
 
 

Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi danymi dotyczącymi ceny referencyjnej gazu za 2018 rok, które znajdują się poniżej.

Ceny referencyjne Gazu CRG za 2018 rok.