Aktualności

Energia Elektryczna - PE ZGH "Bolesław" S.A.
Bukowno, 03.04.2024 r.
Przedstawiamy wykaz magazynów energii przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ZGH "Bolesław" S.A. o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 50 kW według stanu na 31.03.2024r
Bukowno, 03.04.2024 r.
Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2023 r. oraz informacje o wpływie wytworzenia tej energii elektrycznej na środowisko
Bukowno, 14.03.2024 r.
Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2023 rok
Bukowno, 29.12.2023 r.
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł oraz o podmiotach ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu większym od 1 kV - stan na 29.12.2023r.
Bukowno, 17.11.2023 r.

Komunikat w sprawie wyznaczenia sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania ZGH "Bolesław" S.A.

Realizując obowiązek określony w art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r., poz. 1436 z późn. zm.), ZGH „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie (adres siedziby: ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno) niniejszym informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 40 ust.3 pkt 1 w.w. ustawy, wyznaczył, na podstawie decyzji znak DZO.WKP.496.3.128.2023.MRa1 PW-463671 z dnia 23 października 2023r., przedsiębiorstwo energetyczne ZGH „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie (adres siedziby: ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno; NIP 6370102196; KRS 0000193278) sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania ZGH „Bolesław” S.A., na okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Bukowno, 30.09.2023 r.
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł oraz o podmiotach ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu większym od 1 kV - stan na 29.09.2023r.
Bukowno, 30.06.2023 r.
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł oraz o podmiotach ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu większym od 1 kV - stan na 30.06.2023r
Bukowno, 31.03.2023 r.
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł oraz o podmiotach ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu większym od 1 kV - stan na 31.03.2023r.
Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2022 rok
Bukowno, 29.03.2023 r.
Informacja o strukturze pali w 2022 r.
Bukowno, 30.12.2022 r.
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł oraz o podmiotach ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu większym od 1 kV - stan na 30.12.2022r.
Bukowno, 17.11.2022 r.
Realizując obowiązek określony w art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r., poz. 1378 z późn. zm.), ZGH „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie (adres siedziby: ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno) niniejszym informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 40 ust.3 pkt 1 w.w. ustawy, wyznaczył, na podstawie decyzji znak DZO.WKP.496.4.75.2022.MRa1 PW-393299 z dnia 24 października 2022r., przedsiębiorstwo energetyczne ZGH „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie (adres siedziby: ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno; NIP 6370102196; KRS 0000193278) sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania ZGH „Bolesław” S.A., na okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
Bukowno, 29.09.2022 r.
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł oraz o podmiotach ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu większym od 1 kV - stan na 29.09.2022r.
Bukowno, 30.06.2022 r.
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł oraz o podmiotach ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu większym od 1 kV - stan na 30.06.2022r.
Bukowno, 31.03.2022 r.
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł oraz o podmiotach ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu większym od 1 kV - stan na 31.03.2021r.
Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2021 rok
Bukowno, 29.03.2022r.
Struktura nośników energii elektrycznej w 2021 roku
Bukowno, 31.12.2021r.
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł oraz o podmiotach ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu większym od 1 kV - stan na 31.12.2021r
Bukowno, 04.11.2021r.
Komunikat w sprawie wyznaczenia sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania ZGH "Bolesław" S.A.

Realizując obowiązek określony w art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r., poz. 610 z późn. zm.), ZGH „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie (adres siedziby: ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno) niniejszym informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 40 ust.3 pkt 1 w.w. ustawy, wyznaczył, na podstawie decyzji znak DZO.WKP.496.2.88.2021.MTo PW-322422 z dnia 21 października 2021r., przedsiębiorstwo energetyczne ZGH „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie (adres siedziby: ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno; NIP 6370102196; KRS 0000193278) sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania ZGH „Bolesław” S.A., na okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
Bukowno, 30.09.2021r.
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł oraz o podmiotach obiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu większym od 1 kV - stan na 30.09.2021r.
Bukowno, 30.06.2021r.
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł oraz o podmiotach obiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu większym od 1 kV - stan na 31.06.2021r.
Bukowno, 31.03.2021r.
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł oraz o podmiotach obiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu większym od 1 kV - stan na 31.03.2021r.
Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2020 rok
Struktura nośników energii elektrycznej w 2020 roku
Bukowno, 31.12.2020r.
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł oraz o podmiotach obiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu większym od 1 kV - stan na 31.12.2020r.
Bukowno, 17.11.2020r.
Komunikat w sprawie wyznaczenia sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania ZGH "Bolesław" S.A.

Realizując obowiązek określony w art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r., poz. 261 z późn. zm.), ZGH „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie (adres siedziby: ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno) niniejszym informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 40 ust.3 pkt 1 w.w. ustawy, wyznaczył, na podstawie decyzji znak DZO.WKP.496.2.53.2020.JCa PW-260727 z dnia 16 października 2020r., przedsiębiorstwo energetyczne ZGH „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie (adres siedziby: ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno; NIP 6370102196; KRS 0000193278) sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania ZGH „Bolesław” S.A., na okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
Bukowno, 30.09.2020r.
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł oraz o podmiotach ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu większym od 1 kV - stan na 30.09.2020r.
Bukowno, 30.06.2020r.
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł oraz o podmiotach ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu większym od 1 kV - stan na 30.06.2020r.
Bukowno, 31.03.2020r.
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł oraz o podmiotach obiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu większym od 1 kV - stan na 31.03.2020r.

Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2019 rok

Struktura nośników energii elektrycznej w 2019 roku
Bukowno, 31.12.2019r.
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł oraz o podmiotach obiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu większym od 1 kV - stan na 31.12.2019r.
Bukowno, 12.11.2019r.
Komunikat w sprawie wyznaczenia sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania ZGH "Bolesław" S.A.

Realizując obowiązek określony w art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r., poz. 2389 z późn. zm.), ZGH „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie (adres siedziby: ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno) niniejszym informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 40 ust. 3 pkt 1 i art. 90 ww. ustawy, wyznaczył, na podstawie decyzji znak DZO.WKP.496.2.171.2019.MPi z dnia 14.10.2019, przedsiębiorstwo energetyczne ZGH „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie (adres siedziby: ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno; NIP 6370102196; KRS 0000193278) sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania ZGH „Bolesław” S.A., na okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Bukowno, 30.09.2019r.
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł oraz o podmiotach obiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu większym od 1 kV - stan na 30.09.2019r.
Bukowno, 15.07.2019r.
1 stycznia 2019 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. 29 czerwca 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy. Zgodnie z ostatnią nowelizacją Ustawy za I półrocze 2019 roku wszyscy klienci biznesowi będą rozliczani po cenach określonych zgodnie z zapisami Ustawy i aktów wykonawczych, które zostaną do Ustawy wydane. Natomiast mechanizm stabilizacji cen w II półroczu 2019 przedstawia poniższa tabela.


Podmioty takie jak szpitale, jednostki sektora finansów publicznych w tym samorządy, mikro i małe przedsiębiorstwa, aby uzyskać ceny zgodne z Ustawą, muszą złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej. Wzór oświadczenia znajdą Państwo w załączonym linku. Oświadczenia prosimy przesyłać na adres Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" S.A.

Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej (dotyczy szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, mikro i małych przedsiębiorstw).
Bukowno, 28.06.2019r.
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł oraz o podmiotach obiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu większym od 1 kV - stan na 28.06.2019r.
Bukowno, 29.03.2019r.
Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2018 rok
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł oraz o podmiotach obiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu większym od 1 kV - stan na 29.03.2019r.
Struktura nośników energii elektrycznej w 2018 roku
Bukowno, 19.02.2019r.
Usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP - program IP-DSR

Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A. realizując obowiązki w zakresie współpracy z Operatorem Systemu przesyłowego (OSP) podczas procesu certyfikacji Obiektów redukcji (ORed) mogących uczestniczyć w świadczeniu usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP (Usługi DSR), informują, że wnioski o wydanie certyfikatów dla ORed przyłączonych do sieci ZGH "Bolesław" S.A. powinny być przesyłane w formie pisemnej lub w formie skanu na adresy:

Korespondencja papierowa:
ZGH "Bolesław" S.A.
ul. Kolejowa 37
32-332 Bukowno

Skany: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W trybie podstawowym, uproszczonym, certyfikacja ORed przeprowadzana jest bez konieczności składania przez Odbiorców wniosków o wydanie Certyfikatu ORed. Tryb podstawowy obejmuje wszystkie ORed Odbiorców podlegających ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów określającym szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła, wydanym na podstawie art. 11 ustawy Prawo energetyczne. Dla Odbiorców przyłączonych do sieci OSDn, proces ten jest realizowany bez udziału Odbiorcy, w oparciu o dane będące w posiadaniu OSDn.

Wzór wniosku o wydanie certyfikatu dla ORed oraz wzór Certyfikatu dla ORed dostępne są na stronie: http://zghboleslaw.pl/pl/energia-elektryczna/dokumenty-do-pobrania-ee oraz na stronie internetowej PSE S.A.: https://www.pse.pl/dokumenty-dsr

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt e-mailowy na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Bukowno, 31.12.2018r.
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł oraz o podmiotach ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu większym od 1 kV - stan na 31.12.2018r.
Bukowno, 22.11.2018r.
Komunikat w sprawie zatwierdzonych przez Prezesa URE wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (zw. „NC RfG”), po rozpatrzeniu wniosku ZGH "Bolesław" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukownie z dnia 30 kwietnia 2018 r. o zatwierdzenie wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WOSE.7128.94.2.2018.MDę z dnia 5 listopada 2018 r. zatwierdził wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci określone w dokumencie zatytułowanym: „Wymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)".

Decyzja Prezesa URE nr DRE.WOSE.7128.94.2.2018.MDę z dnia 5 listopada 2018 r.

Zatwierdzone wymogi ogólnego stosowania NC RfG
Bukowno, 22.11.2018r.
Komunikat w sprawie wyznaczenia sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania ZGH "Bolesław" S.A.

Realizując obowiązek określony w art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1269 z późn. zm.), ZGH „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie (adres siedziby: ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno) niniejszym informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 40 ust. 3 ww. ustawy, wyznaczył, na podstawie decyzji znak DZO.WKP.492.30.22.2018.MPo1 z dnia 26.10.2018, przedsiębiorstwo energetyczne ZGH „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie (adres siedziby: ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno; NIP 6370102196; KRS 0000193278) sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania ZGH „Bolesław” S.A., na okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
Bukowno, 28.09.2018r.
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł oraz o podmiotach ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu większym od 1 kV - stan na 28.09.2018r.
Bukowno, 29.06.2018r.
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł oraz o podmiotach ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu większym od 1 kV
Bukowno, 30.03.2018r.
Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2017 rok
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł oraz o podmiotach ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu większym od 1 kV
Struktura nośników energii elektrycznej w 2017 roku
Bukowno, 29.grudzień 2017r.
 Informacja o o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł oraz o podmiotach ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu większym od 1 kV
Bukowno, 31.10.2017r. 

Informacja o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania OSD – ZGH Bolesław S.A. 

Realizując obowiązek określony w art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r., poz. 1148 z późn. zm.), ZGH „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie (adres siedziby: ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno) niniejszym informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 40 ust. 3 ww. ustawy, wyznaczył, na podstawie decyzji znak DZO.WKP.492.40.123.2017.JJ z dnia 12.10.2017, przedsiębiorstwo energetyczne ZGH „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie (adres siedziby: ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno; NIP 6370102196; KRS 0000193278) sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania ZGH „Bolesław” S.A., na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 

Bukowno, 29.wrzesień 2017
 Informacja o o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł oraz o podmiotach ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu większym od 1 kV
Bukowno, 31.marzec 2017
 Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2016 rok
 Struktura nośników energii elektrycznej
Bukowno, 28.10.2016r. 

Informacja o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania OSD – ZGH Bolesław S.A. 

Realizując obowiązek określony w art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 z późn. zm.), ZGH „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie (adres siedziby: ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno) niniejszym informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 40 ust. 3 ww. ustawy, wyznaczył, na podstawie decyzji znak DSW.WKP/6.492.3.40.2016.KO z dnia 13.10.2016, przedsiębiorstwo energetyczne ZGH „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie (adres siedziby: ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno) sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania ZGH „Bolesław” S.A., na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.