Aktualności

Paliwa Gazowe - PE ZGH "Bolesław" S.A.

Z dniem 2 stycznia 2018r., na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Zakłady Górniczo Hutnicze „Bolesław” S.A., rozpoczynają działalność związaną z dystrybucją oraz obrotem paliwami gazowymi.

Bukowno, 12.02.2024 r.

Komunikat w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla Paliw gazowych. Uprzejmie informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 09.02.2024r. na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) została zatwierdzona Taryfa dla paliw gazowych.
Obowiązuje od 01.03.2024r..

Bukowno, 22.01.2024 r.

Komunikat w sprawie zatwierdzenia. Planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego wysokometanowego Nr. 1/2023 grupy E dla Odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ZGH "Bolesław" S.A., Bukowno, Grudzień 2023r.

Na podstawie art. 58 ust. 17 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowych (Dz. U.z 2023r.poz. 1650, ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.z 2022r. poz.1385, ze zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2023r. poz. 775, ze zm.) zatwierdzono ?Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego wysokometanowego Nr. 1/2023 grupy E dla Odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ZGH "Bolesław" S.A., Bukowno, Grudzień 2023r. na okres od 05.01.2024r. do dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE aktualizacji tego planu.

Bukowno, 07.03.2023 r.

Informujemy, że proces konsultacji KA nr. 1/2023 IRiESDg został zakończony, nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedstawionego w procesie konsultacji projektu oraz nie wniesiono żadnych zmian i poprawek. Treść KA nr. 1/2023 IRiESDg oraz raport z procesu konsultacji znajduje się w zakładce Paliwa Gazowe - IRiESD.

Bukowno, 03.03.2023 r.

Uprzejmie informujemy, że Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazowego (OSDg) publikuje na swojej stronie internetowej projekt Karty Aktualizacji nr 1/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (KA 1/2023 IRiESDg) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne.

Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu.

Uwagi należy zgłaszać w terminie od 06.02.2023 do 06.03.2023 r. w podany niżej sposób:
1.na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2.faksem pod numerem: 32/2955811

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem KA 1/2023 IRiESDg Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu zamieszczonym na naszej stronie internetowej www.zghboleslaw.pl


Formularz_zglaszania_uwag_KA_1_2023_IRiESDg_ZGH

Bukowno, 01.02.2022r.

Informujemy, że proces konsultacji KA nr. 2/2021 IRiESD GAZ 2021 został zakończony, nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedstawionego w procesie konsultacji projektu oraz nie wniesiono żadnych zmian i poprawek. Treść KA nr. 2/2021 IRiESD GAZ 2021 oraz raport z procesu konsultacji znajduje się w zakładce Paliwa Gazowe – IRiESD.

Bukowno, 30.12.2021r.

Uprzejmie informujemy, że Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazowego (OSDg) publikuje na swojej stronie internetowej projekt Karty Aktualizacji Gaz nr. 2/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (KA 2/2021 IRiESDg) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy  Prawo energetyczne.
Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu.
Uwagi należy zgłaszać w terminie od 30.12.2021 do 31.01.2022 r. w podany niżej sposób na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem nowej IRiESDg Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu..

Formularz zgłoszeniowy IRiESD GAZ
Bukowno, 09.10.2021 r.

Informujemy, że proces konsultacji IRiESD GAZ Październik 2021 został zakończony, nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedstawionego w procesie konsultacji projektu oraz nie wniesiono żadnych zmian i poprawek.
Treść IRiESD GAZ Październik 2021 oraz raport z procesu konsultacji znajduje się w zakładce Paliwa Gazowe - IRiESD.

Bukowno, 10.09.2021r. 

Uprzejmie informujemy, że Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazowego (OSDg) poddał procesowi konsultacji projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDg), zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne. Uwagi należy zgłaszać w terminie od 10.09.2021 do 24.09.2021 r. w podany niżej sposób na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem nowej IRiESDg Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu.

Formularz zgłoszeniowy IRiESD GAZ
Bukowno, 09.05.2021r.

Uprzejmie informujemy, że Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazowego (OSDg) poddał procesowi konsultacji projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDg), zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne. Uwagi należy zgłaszać w terminie od 10.05.2021 do 24.05.2021 r. w podany niżej sposób na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem nowej IRiESDg Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu.

Formularz zgłoszeniowy IRiESD GAZ
Bukowno, 29.01.2021r.

Uprzejmie informujemy, że Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazowego (OSDg) poddał procesowi konsultacji projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDg), zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne. Uwagi należy zgłaszać w terminie od 01.02.2021 do 14.02.2021 r. w podany niżej sposób na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem nowej IRiESDg Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu.

Formularz zgłoszeniowy IRiESD GAZ