Aktualności

Paliwa Gazowe - PE ZGH "Bolesław" S.A.

Z dniem 2 stycznia 2018r., na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Zakłady Górniczo Hutnicze „Bolesław” S.A., rozpoczynają działalność związaną z dystrybucją oraz obrotem paliwami gazowymi.