Kodeksy sieciowe

Energia Elektryczna - PE ZGH "Bolesław" S.A.

Struktura Kodeksów Sieci:

W 2016 roku weszły w życie trzy Rozporządzenia Komisji (UE) ustanawiające kodeksy sieci dotyczące przyłączenia jednostek wytwórczych (NC RfG), przyłączenia odbioru (NC DC) oraz przyłączenia systemów wysokiego napięcia prądu stałego i modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC).

Struktura Kodeksów Sieci:

Przyłączenie jednostek wytwórczych (NC RFG) obejmuje:

 1. Informacje ogólne
 2. Pozwolenie na użytkowanie dla modułów A B C
 3. Pozwolenie na użytkowanie dla modułów D
 4. Modernizacje jednostek wytwórczych
 5. Testowanie jednostek wytwórczych
 6. Certyfikowanie jednostek wytwórczych

Szczegółowe informacje dotyczące Kodeksu NCRFG

Przyłączanie odbioru (NC DC) obejmuje:

 1. Informacje ogólne
 2. Pozwolenie na użytkowanie
 3. Modernizacje systemów
 4. Testowanie i certyfikowanie systemów

Szczegółowe informacje dotyczące Kodeksu NC DC

Przyłączenie systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC)obejmuje:

 1. Informacje ogólne
 2. Pozwolenie na użytkowanie
 3. Modernizacje systemów
 4. Testowanie i certyfikowanie systemów

Szczegółowe informacje dotyczące Kodeksu NC HVDC