Maksymalna cena energii elektrycznej w 2022 / 2023 roku

W związku z opublikowaną w dniu 03.11.2022 Ustawą z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (dalej Ustawa, pozycja 2243/ 2022), która weszła w życie 04.11.2022 r. poniżej przedstawiamy informacje i kroki jakie należy podjąć w celu skorzystania z poszczególnych limitów i cen.

Cena prądu w 2023 ale również w 2022 roku dla określonych grup odbiorców nie będzie mogła być wyższa niż maksymalna cena prądu wskazana w Ustawie. Ustawa określa zasady stosowania maksymalnej ceny dla konkretnych grup odbiorców. Poniżej szczegółowe zestawienie grup odbiorców uprawnionych:

 • Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy Prawo Przedsiębiorców, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (UE), producent rolny (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit b-c Ustawy ) - Grupa I i II

   Odbiorcy grupa I i II szczegóły

 • Jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące usługi na rzecz tych jednostek wymienione w Ustawie (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit d Ustawy) – Grupa III

    Odbiorcy grupa III szczegóły

 • Inne podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit e Ustawy w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania określonych w Ustawie celów użyteczności publicznej – Grupa IV

   Odbiorcy grupa IV szczegóły

 • Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy objęci ochroną na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit a Ustawy ).

   Odbiorcy gospodarstwa domowe szczegóły

Dla odbiorców z Grupy I, II, III i IV maksymalna cena prądu wynosi 785 zł/MWh pod warunkiem złożenia oświadczenia. Do ceny należy doliczyć podatek VAT i akcyzę zgodnie z obowiązującymi stawkami.

  Oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-e ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Oświadczenia należy składać do 30.11.2022 r.:

 • papierowo na adres: ZGH „Bolesław” S.A., ul. Kolejowa 37, 32 -332 Bukowno
  (decyduje data stempla pocztowego)
  lub
 • elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.