Fundacja ZGH

We wrześniu 2020 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

Region bolesławsko-olkuski to kraina endemitów. Wiedzę na ich temat można było zdobyć podczas Konferencji „ŚWIAT ROŚLIN – współczesne endemity i rośliny zaginionego świata” zorganizowanej przez Oddział PTTK w Ojcowie, Klub Przewodników PTTK w Olkuszu oraz Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu. Jako partner tego wydarzenia, Kopalnia Wiedzy o Cynku gościła uczestników konferencji, którzy chcieli poznać bogactwo kruszców ziemi olkusko-bolesławskiej i jej górniczo-hutniczą historię.

Temat konferencji wiązał się ściśle z działalnością ZGH „Bolesław” w Bukownie. Prelegenci opowiadali o świecie roślin zaginionego świata, we wspaniały sposób popularyzując wiedzę o roślinach występujących na terenach związanych z historyczną działalnością górniczą rejonu olkusko-bolesławskiego.
ZGH „Bolesław” S.A. od lat współpracuje z uczelniami i instytutami naukowymi w Krakowie i w Katowicach w zakresie badań nad roślinnością charakterystyczną tylko dla okolic naszych Zakładów, co związane jest z zawartością cynku i ołowiu w hałdach pogórniczych stanowiących pozostałości po dawnej eksploatacji górniczej.

Pleszczotka górska – bolesławska królowa wśród metalofitów
Endemity to gatunki roślin lub zwierząt, które występują wyłącznie na określonym terenie. Taką szczególną rośliną jest pleszczotka górska (Biscutella laevigata L.). Można ją nazwać endemitem, czyli gatunkiem którego zasięg jest bardzo ograniczony, unikatowy dla danego obszaru, niewystępujący nigdzie indziej naturalnie. Pleszczotka występuje tylko w niektórych rejonach Europy, głównie w górach. W Polsce spotkamy ją w Tatrach i w Bolesławiu koło Olkusza. W Polsce liczba gatunków endemicznych jest niewielka, stąd występowanie pleszczotki i innych roślin na hałdach pogórniczych należy traktować jako atrakcję biologiczną i ciekawostkę krajoznawczą Olkusza i okolic.
Pleszczotkę górską wyróżnia zdolność do przetrwania w środowisku zanieczyszczonym metalami ciężkimi, takimi jak: cynk, ołów. Takie rośliny nazywamy metalofitami. Dla większości organizmów są to warunki niesprzyjające, więc mogą w nich przetrwać tylko te, które wykształciły odpowiednie adaptacje morfologiczne i fizjologiczne.
Dowiedz się więcej o pleszczotce
W 2020 roku ZGH „Bolesław” S.A. wydały publikację „Pleszczotka górska (Biscutella laevigata L.), niezwykła roślina na zwykłych hałdach pogórniczych koło Olkusza”. Jest to praca zbiorowa pod redakcją dr hab. Grażyny Szarek-Łukaszewskiej. Książka dostępna jest na stronie Kopalni Wiedzy o Cynku.

Przekaż 1,5%

Sprawozdania finansowe

Statut Fundacji

Statut Fundacji Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" s.a.

 Statut

Sprawozdania z działalności

Sprawozdanie z działalnosci Fundacji Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" s.a.

 Sprawozdanie za 2022r.

 Sprawozdanie za 2021r.

 Sprawozdanie za 2020r.

 Sprawozdanie za 2019r.

 Sprawozdanie za 2018r.