Fundacja ZGH

We wrześniu 2020 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

Minęły już 2 lata od zamknięcia ostatniej czynnej kopalni rud cynku i ołowiu „Olkusz-Pomorzany”. Fundacja ZGH „Bolesław” świadoma swoich obowiązków względem przeszłości, podtrzymuje pamięć o górnictwie rudnym w rejonie olkusko-bolesławskim, kultywując tradycje i obyczaje górnicze, które zapisały tak piękną kartę w historii naszego rejonu.

Obecne od wieków na naszych ziemiach górnictwo odeszło do przeszłości, ale pamięć o tym chcemy podtrzymać w świadomości młodych pokoleń.
Stąd też Fundacja ZGH oraz Podziemny Olkusz przez 3 dni organizowały wspólne warsztaty dla dzieci z przedszkoli i szkół z Olkusza i Bukowna. Imprezy miały miejsce w salach Podziemnego Olkusza oraz w Kopalni Wiedzy o Cynku. Na prezentacjach multimedialnych dzieci poznały ciężką pracę górnika, a w szczególności trudny zawód ratownika górniczego. Dużą atrakcją była prezentacja galowego munduru górniczego z jego wszystkimi atrybutami. Na warsztatach dzieci i młodzież wykonywały własnoręcznie czapki górnicze, czyli CZAKA. Spotkania cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Dzieci i młodzież chętnie pozowali do wspólnych zdjęć z górnikami z ZGH „Bolesław”, którzy z okazji Barbórki założyli mundury galowe.

Przekaż 1,5%

Statut Fundacji

Statut Fundacji Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" s.a.

 Statut

Sprawozdania z działalności