Fundacja ZGH

We wrześniu 2020 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

1 grudnia 2023 r Kopalnię Wiedzy o Cynku odwiedzili studenci AGH w Krakowie. Byli to studenci z różnych krajów w ramach projektu RaVen (współpraca z TU Freiberg).

Przewodnicy - wolontariusze Fundacji ZGH „Bolesław” opowiedzieli o historii olkusko-bolesławskiego górnictwa, o pięknie i grozie podziemnego świata tutejszych kruszców, o nieustających zmaganiach górników z żywiołem wody. Była to świetna okazja do promocji książki i animacji historycznej, które powstały w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego pt. „Górnicze tradycje ziemi olkusko-bolesławskiej”.

Przekaż 1,5%

Statut Fundacji

Statut Fundacji Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" s.a.

 Statut

Sprawozdania z działalności