Fundacja ZGH

We wrześniu 2020 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

5 grudnia 2023 r uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bukownie uczestniczyli w warsztatach z okazji Dnia Górnika w Kopalni Wiedzy o Cynku.

Był to odpowiedni moment do promocji książki i animacji historycznej. Wydawnictwo i animacja to atrakcyjna forma popularyzowania bogatej górniczej przeszłości ziemi olkusko-bolesławskiej. Dla młodzieży to źródło wiedzy i okazja do zapoznania się z historią ich „małej ojczyzny”. W trakcie warsztatów uczniowie zapoznali się także z atrybutami ubioru górnika i sami mogli wykonać czako górnicze – element stroju górniczego. 

Przekaż 1,5%

Statut Fundacji

Statut Fundacji Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" s.a.

 Statut

Sprawozdania z działalności