Fundacja ZGH

We wrześniu 2020 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

11 grudnia 2023 r w Miejskim Ośrodku Kultury w Bukownie odbyło się spotkanie promujące książkę i animację historyczną, które powstały w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego pt. Górnicze tradycje ziemi olkusko-bolesławskiej.

Uczestnikami wydarzenia byli uczniowie klas VI i VII ze szkół podstawowych w Bukownie. Na wstępie Pani Dyrektor MOK przedstawiła autora książki Jacka Sypienia i Prezes Fundacji ZGH „Bolesław” Małgorzatę Łaskawiec. Pani Prezes w kilku słowach omówiła cel projektu i wskazała na potrzebę ugruntowania i poszerzenia wiedzy młodzieży o wielowiekowym dziedzictwie górniczym tych terenów. Jacek Sypień autor książki Tożsamość górnicza ziemi olkusko-bolesławskiej w swojej prezentacji przybliżył uczniom ciekawsze elementy z historii górnictwa kruszcowego ołowiu, srebra i cynku ziemi olkusko-bolesławskiej. Wskazał dokumenty i artefakty w oparciu o które pozyskiwał wiedzę pisząc tę książkę. Następnie zgromadzeni na sali widowiskowej uczniowie obejrzeli animację. Taka nowoczesna forma przekazu wiedzy historycznej przypadła młodzieży do gustu. Stwierdzili, że to atrakcyjny sposób pozyskania tak bogatej historii obejmującej ponad osiem wieków działalności górniczej rejonu olkusko-bolesławskiego.

Przekaż 1,5%

Statut Fundacji

Statut Fundacji Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" s.a.

 Statut

Sprawozdania z działalności