Fundacja ZGH

We wrześniu 2020 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

Zapraszamy mieszkańców Bukowna, Bolesławia, Olkusza i Klucz na otwarte spotkanie promujące projekt pn.: Górnicze tradycje ziemi olkusko-bolesławskiej zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2023 o godz. 17.00 w Kopalni Wiedzy o Cynku w Bukownie, ul. Kolejowa 37.

 

Przekaż 1,5%

Statut Fundacji

Statut Fundacji Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" s.a.

 Statut

Sprawozdania z działalności