Fundacja ZGH

We wrześniu 2020 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

6 grudnia 2023 r to kolejny dzień spotkań z młodzieżą z okazji Dnia Górnika. Uczniowie Szkół Podstawowych z Bukowna zwiedzili wystawę stałą KWoC.

Prezes Fundacji Małgorzata Łaskawiec opowiedziała młodzieży o projekcie pt. Górnicze tradycje ziemi olkusko-bolesławskiej, wspartym finansowo przez Województwo Małopolskie. Celem projektu było przybliżenie w atrakcyjnej formie tradycji górnictwa kruszcowego (ołowiu, srebra i cynku) ziemi olkusko-bolesławskiej. Podkreśliła potrzebę ugruntowania i poszerzenia wiedzy młodzieży o wielowiekowego dziedzictwie górniczym tych terenów.
Książka pt. „Tożsamość górnicza ziemi olkusko-bolesławskiej” i animacja historyczna „Górnicze tradycje ziemi olkusko-bolesławskiej” to atrakcyjne formy popularyzowania tej wiedzy.

Przekaż 1,5%

Statut Fundacji

Statut Fundacji Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" s.a.

 Statut

Sprawozdania z działalności