Fundacja ZGH

We wrześniu 2020 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

15 grudnia 2023 roku w Kopalni Wiedzy o Cynku w Bukownie odbyło się spotkanie promujące książkę autorstwa Jacka Sypienia „Tożsamość górnicza ziemi olkusko-bolesławskiej” oraz animację historyczną „Górnicze tradycje ziemi olkusko-bolesławskiej”, której twórcą jest Radosław Kleber.

Na wstępie Pani Prezes Fundacji ZGH „Bolesław” Małgorzata Łaskawiec powitała gości, dziękując im za przyjęcie zaproszenia i tak liczną obecność. W tym otwartym wydarzeniu uczestniczyło ok. 50 osób. Byli to emerytowani górnicy ZGH, przedstawiciele samorządów oraz osoby zainteresowane górniczą historią naszego rejonu.

Następnie Pani Prezes przedstawiła autora książki Jacka Sypienia, znanego i cenionego autora licznych publikacji popularyzujących dzieje Ziemi Olkuskiej, a potem omówiła cel zadania publicznego pt.: „Górnicze tradycje ziemi olkusko-bolesławskiej”, na który Fundacja otrzymała wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2023 roku pod nazwą „Mecenat Małopolski – II edycja”. Celem projektu było utrwalenie historii polskiego górnictwa rudnego trwającego na ziemi olkusko-bolesławskiej od ponad 8. wieków. Zakończenie w grudniu 2020 roku, funkcjonowania ostatniej kopalni rud cynku i ołowiu ZGH „Bolesław” w Bukownie, było głównym przyczynkiem do napisania książki i stworzenia animacji. Takie formy prezentacji górniczej historii naszego rejonu pozwolą na szeroką popularyzację tej wiedzy, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Jacek Sypień autor książki „Tożsamość górnicza ziemi olkusko-bolesławskiej” w swojej prezentacji przybliżył słuchaczom ciekawsze elementy z historii górnictwa kruszcowego ołowiu, srebra i cynku ziemi olkusko-bolesławskiej. Wskazał dokumenty i artefakty w oparciu o które pozyskiwał wiedzę pisząc tę książkę, przypomniał o tradycjach górniczych, zwyczajach, obyczajach, legendach, jak również przytoczył przykłady dzieł sztuki związanych z górnictwem olkuskim.
Następnie goście zgromadzeni w KWoC obejrzeli animację pn. „Górnicze tradycje ziemi olkusko-bolesławskiej”, której twórcą jest Radosław Kleber. Taka nowoczesna forma przekazu wiedzy historycznej spodobała się widzom i przyjęta została brawami.

Uczestnicy potwierdzili, że to atrakcyjny sposób przekazania bogatej wiedzy o historii górnictwa, szczególnie młodemu pokoleniu.

Po obejrzeniu animacji trwającej ponad 20 minut uczestnicy spotkania otrzymali bezpłatne egzemplarze książki i mieli okazję uzyskać dedykację od autora Pana Jacka Sypienia.
Jak na prawdziwym wernisażu była kawa, herbata, ciastka i bardzo miła atmosfera, wspomnienia i rozmowy.

Tak liczna frekwencja udowodnia, że „historia nie musi być nudna” i jest zapotrzebowanie społeczne na nabycie, czy też ugruntowanie wiedzy o bogatej górniczej historii naszego rejonu. Bardzo cieszy chęć eksploracji przeszłości „naszej małej ojczyzny” przez młodsze pokolenie, biorące udział w spotkaniu. Nasz rejon, o którym pisano „ziemia skarbów pełna zasługuje na popularyzację.
I Fundacja ZGH „Bolesław” dokłada tu swoją cegiełkę.

Przekaż 1,5%

Statut Fundacji

Statut Fundacji Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" s.a.

 Statut

Sprawozdania z działalności