6 grudnia 2019 roku W ZGH „Bolesław” S.A. obchodzono Dzień św. Barbary, patronki górników. Uroczysty charakter tegorocznych obchodów podkreślił jubileusz 45 – lecia Kopalni „Pomorzany”. Na uroczystościach zgromadzili się przedstawiciele władz Spółki, zaproszeni goście oraz pracownicy.

Prezes Zarządu Pan Bogusław Ochab tradycyjnie jak co roku dokonał podsumowania mijającego roku oraz przedstawił najważniejsze informacje o Spółce. Omówił działalność w okresie powojennym z racji jubileuszu 45 lat funkcjonowania Kopalni „Pomorzany” oraz działalność w roku bieżącym, a także przypomniał krótko historię dwóch nieczynnych już dzisiaj kopalń – „Bolesław” i „Olkusz. Na dzień dzisiejszy Spółka realizuje szereg inwestycji, które świadczą o budowaniu perspektywy firmy.

Na koniec swojego wystąpienia Prezes Zarządu Bogusław Ochab złożył górnikom życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności, życzył im bezpiecznej pracy oraz pogratulował odznaczeń.

Jak co roku uhonorowano najlepszych, wyróżniających się pracowników. Zasłużonym dla górnictwa przyznano medale, odznaczenia, stopnie górnicze, honorowe szpady i kordziki. Odznaczenia państwowe dla zasłużonych pracowników ZGH wręczył w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Szymon Strzelichowski, Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Odznaki „Zasłużony dla górnictwa Rzeczypolspolitej Polskiej” wręczył Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Pan Bogusław Ochab. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan prof.dr hab. Piotr Gliński nadał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu Panu Bogusławowi Ochabowi. Uroczystego wręczenia odznaki honorowej dokonali Pan Szymon Strzelichowski Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wraz z Komandorem Zagłębiowskim Orderu św. Stanisława Panem Henrykiem Bebak i Wójtem Gminy Bolesław Panem Krzysztofem Dudzińskim.

Na uroczystej akademii przedstawiciele WUG oraz „Fundacji Bezpieczne Górnictwo” wręczyli nagrodę dla Oddziału VI, który brał udział w konkursie im. Prof. Wacława Cybulskiego.

Po akademii zaproszeni goście bawili się na karczmie Piwnej wraz z Kabaretem „Jestem” z Piekar Śląskich przy akompaniamencie Zakładowej Orkiestry Dętej ZGH „Bolesław” S.A.

W intencji górników odprawione zostały msze św. Górnicy dziękowali swojej Patronce za bezpieczną pracę i prosili o dalszą opiekę.