W dniu 6 maja 2022 r. odbyły się uroczyste obchody Dnia Hutnika. Obchody rozpoczęła Orkiestra Zakładowa ZGH „Bolesław” S.A. przemarszem po Hucie i wprowadzeniem uczestników do miejsca spotkania. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Zarządu ZGH „Bolesław” S.A. oraz spółek zależnych, przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji naukowych zaproszeni goście, pracownicy huty, odznaczeni pracownicy, przedstawiciele organizacji związkowych, a także byli pracownicy.

Tradycyjnie obchody Dnia Hutnika rozpoczęło wystąpienie Prezesa Zarządu ZGH Pana Bogusława Ochaba, który przywitał zebranych gości, podsumował minione dwa lata oraz przedstawił zebranym gościom informacje na temat bieżącej sytuacji ekonomiczno – technicznej Spółki. Poruszył tematy dotyczące działalności ZGH „Bolesław” S.A., oddania do użytkowania Nowej Hali Wanien, kosztów związanych z energią elektryczną, gospodarki wodno - ściekowej oraz informacje dotyczące rynku cynku.
Na zakończenie Prezes Zarządu złożył hutnikom życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności oraz bezpiecznej pracy.
Zgodnie z tradycją Dyrektor Huty Pan Leszek Stencel wręczył jubilatom ze stażem pracy wynoszącym 40, 45 oraz 50 lat dyplomy oraz drobne upominki.
Uroczyste obchody Hutniczego Święta, uświetnił koncert Zespołu „SKALDOWIE”, będącego legendą polskiej muzyki rozrywkowej i jednocześnie gwiazdą estrady.
W dniu 8 maja 2022 roku została odprawiona msza święta w intencji hutników i ich rodzin w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Bukownie z udziałem Orkiestry Zakładowej oraz Prezesa Zarządu, Dyrektora Huty i przedstawicieli ZGH „Bolesław” S.A.