31 grudnia 2020 roku to data postawienia kopalni „Olkusz-Pomorzany” w stan likwidacji. Proces likwidacji prowadzony jest w oparciu o Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

 wyemitowanych w Magazynie Ekspresu Reporterów w TVP1 w dniach 05.10.2021 i 08.02.2022

Szanowni Państwo

W reakcji na powtarzające się medialne ataki skierowane przeciwko Zarządowi ZGH „Bolesław” S.A inspirowane przez grupę ekologów i czynnie wspierane przez jednego z naukowców polskiej uczelni zarzucające rozmyślne działanie na szkodę ekosystemu wodnego w konsekwencji prowadzonego procesu likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany”, oświadczamy :

Opublikowany w TVP1 w dniu 5 października 2021r. w programie Ekspres Reporterów reportaż „Trzy Rzeki” zawierał nieautoryzowany skrót nagrania wypowiedzi Prezesa Zarządu ZGH i w swej wymowie w sposób jednostronny przedstawiał negatywny obraz ZGH.

Z tego powodu ZGH odmówił udziału w kolejnej edycji tego programu, który wyemitowano w dniu 8 lutego 2022r. Podobnie jak poprzedni materiał i ten zawierał wiele nieprawdziwych i nierzetelnych informacji, przedstawionych w sposób nieobiektywny, a wręcz tendencyjny.

21 stycznia 2022 roku Zarząd ZGH „Bolesław” S.A. przesłał do Zespołu Redakcyjnego Telewizji Polskiej oświadczenie, które powinno zostać załączone do każdego materiału publikowanego przez Redakcję Telewizji Polskiej S.A., dotyczącego przedmiotowej sprawy.

ZGH wyraża ubolewanie, że w programie o tak szerokim kręgu odbiorców dopuszcza się publikowanie nieobiektywnych materiałów zebranych na podstawie nieprawdziwych informacji uzyskiwanych od osób których wiedza i doświadczenie w sprawach górnictwa mogą budzić wątpliwości, a które w konsekwencji mogą wprowadzić widzów w błąd.

Poniżej przedstawiamy Państwu linki do informacji opracowanych m.in. przez pracowników naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Uniwersytetu Śląskiego, weryfikujących nierzetelne informacje prezentowane w wyemitowanych reportażach.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej ZGH, w zakładce LIKWIDACJA KOPALNI dostępne są aktualne informacje.

Jednocześnie informujemy, że Zarząd ZGH „Bolesław” S.A. chętnie udziela mediom wszelkich informacji dot. likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany”, po wcześniejszym ustaleniu wzajemnie dogodnego dla stron terminu spotkania.


Zarząd ZGH „Bolesław” S.A

Udostępnij: