31 grudnia 2020 roku to data postawienia kopalni „Olkusz-Pomorzany” w stan likwidacji. Proces likwidacji prowadzony jest w oparciu o Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

Informacja ZGH „Bolesław” S.A. o wystąpieniu potencjalnych deformacji terenu w związku z likwidacją kopalni „Olkusz-Pomorzany”.

4 lutego 2022 roku, w trybie on-line, Starostowie Powiatu Olkuskiego i dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zorganizowali spotkanie dot. potencjalnych zagrożeń w związku z możliwością wystąpienia zapadlisk w wyniku prowadzenia działalności górniczej na zawał do 1995 roku. W spotkaniu uczestniczyły władze samorządowe gmin Olkusz, Bolesław, Wolbrom, Trzyciąż, Klucze i Bukowno oraz przedstawiciele Zarządu ZGH „Bolesław” S.A.

Zarząd ZGH „Bolesław” S.A poinformował uczestników o aktualnym stanie prac przy likwidacji Kopalni „Olkusz-Pomorzany”.

 

Podjęte przez ZGH „Bolesław” S.A. działania związane z potencjalnym powstawaniem zapadlisk w związku z działalnością górniczą na zawał prowadzoną do 1995 roku obejmują:

  • Powołanie zespołu ds. byłej eksploatacji zawałowej, który na bieżąco analizuje możliwość wystąpienia deformacji nieciągłych, uwzględniając monitoring poziomu zatopienia kopalni,
  • Kontrolę na bieżąco obszarów górniczych eksploatowanych na zawał - eksploatacja zawałowa prowadzona była poza rejonami zabudowanymi, głównie na terenach leśnych,
  • Oznakowanie tablicami ostrzegawczymi powstałego w styczniu br. zapadliska w Hutkach oraz przypuszczalnych miejsc zagrożenia wystąpienia zapadlisk w rejonach prowadzonych wcześniej prac górniczych,
  • Kontrolę na bieżąco powstałego zapadliska w Hutkach koło Bolesławia. Niezwłocznie po uzyskaniu stosownej decyzji ZGH „Bolesław” S.A. przystąpią do rekultywacji zapadliska Hutki,

Wniosek:

Podnoszenie się poziomu wód zatapianej kopalni „Olkusz-Pomorzany” spowoduje wypełnienie historycznych i współczesnych wyrobisk górniczych. W związku z tym ustanie zagrożenie występowania ewentualnych deformacji ciągłych (ugięcia) i nieciągłych powierzchni trenu.

„Wielkie zapadlisko w Bolesławiu k/Olkusza” materiał wideo

Udostępnij: