10 maja 2019 roku odbyły się uroczyste obchody Dnia Hutnika. Uroczystości poprzedzone zostały Mszą Św. odprawioną w intencji hutników i ich rodzin w Kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Bukownie. W obchodach hutniczego święta uczestniczyli przedstawiciele władz Spółki, zaproszeni goście, odznaczeni pracownicy, przedstawiciele organizacji związkowych, a także byli pracownicy.

Dorocznym zwyczajem Prezes Zarządu Pan Bogusław Ochab przedstawił podsumowanie minionego roku oraz przekazał zebranym informacje, nad czym aktualnie prowadzone są prace. W swoim wystąpieniu poruszył tematy dotyczące rynku cynku, kosztów związanych z energią elektryczną, aktualnej struktury wsadowej oraz inwestycji, które są realizowane. 

Na zakończenie Prezes Zarządu złożył hutnikom życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, życzył bezpiecznej pracy oraz gratulował odznaczeń.

Tradycyjnie jak co roku wręczono zasłużonym i długoletnim pracownikom odznaki i wyróżnienia okolicznościowe. Wśród wyróżnionych byli pracownicy odznaczeni odznakami  „Zasłużony Pracownik Huty” lub „Zasłużony Pracownik dla ZGH „Bolesław”. Wyróżniającym się hutnikom honorowe odznaczenia-medale oraz honorowe kordziki lub sztylety wręczyły również związki zawodowe działające przy ZGH „Bolesław” S.A. Odznaczenia państwowe dla zasłużonych pracowników ZGH wręczył w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski.

Przyznana została również nagroda dla najbardziej Aktywnego Uczestnika Programu Pomysłów Pracowniczych, wdrożonego w celu motywowania pracowników do aktywnego angażowania się w ciągłe doskonalenie wszystkich obszarów Spółki. Nagrodę wręczył Prezes Zarządu Pan Bogusław Ochab.

Uroczyste obchody hutniczego święta tradycyjnie jak co roku zakończyły się biesiadą piwną, w tym roku zaproszonych gości bawił zespół biesiadny „Format” wraz z prowadzącym Jerzym Kiolbasą.