Protokoły spotkań z przedstawicielami gmin i starostwa
dotyczące procesu likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany”