Fundacja ZGH

We wrześniu 2020 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

21 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Olkuszu miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu oraz promocja książki „Podsłuchane wśród zwierząt”, w której opublikowano najlepsze prace literackie i plastyczne dzieci i młodzieży z tej szkoły.
Fundacja Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław”, wsparła tą piękną inicjatywę, będąc jednym ze sponsorów tego wydawnictwa.

Publikacja ta jest kontynuacją trzynastoletniego cyklu wydawniczego z twórczością utalentowanej młodzieży, realizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej „Wszyscy dla wszystkich” w ramach projektu „Piórem i pędzlem malowane”. Tym razem teksty literackie i ilustracje młodych twórców zwrócone były na środowisko przyrodnicze i ochronę zwierząt.

Piórem i pędzlem malowane


Nagrodzeni młodzi literaci i plastycy odebrali pamiątkowe dyplomy oraz książkę ze swoimi tekstami i ilustracjami. Widok własnego opowiadania czy ilustracji w wydanej książce to wielka radość i satysfakcja dla młodzieży oraz zachęta do rozwijania pasji literackich i możliwość wyrażania siebie poprzez sztukę.
Licznie zebrani goście mogli również podziwiać literacko-muzyczne przedstawienie w wykonaniu młodzieży szkolnej, uświetniające ten miły, prawie wakacyjny wieczór.

Piórem i pędzlem malowane

Przekaż 1,5%

Sprawozdania finansowe

Statut Fundacji

Statut Fundacji Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" s.a.

 Statut

Sprawozdania z działalności

Sprawozdanie z działalnosci Fundacji Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" s.a.

 Sprawozdanie za 2022r.

 Sprawozdanie za 2021r.

 Sprawozdanie za 2020r.

 Sprawozdanie za 2019r.

 Sprawozdanie za 2018r.