31 grudnia 2020 roku to data postawienia kopalni „Olkusz-Pomorzany” w stan likwidacji. Proces likwidacji prowadzony jest w oparciu o Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

z kopalni „Olkusz-Pomorzany” film zawierający rys historyczny początków górnictwa rud na ziemi olkuskiej i sposobów
odwadniania wyrobisk aż do momentu wyłączenia pomp odwadniających.

Ostatnia kropla wody z kopalni Olkusz-Pomorzany

Zdjęcia i realizacja: Franciszek Rozmus
Scenariusz: Józef Niewdana, Zbigniew Adamczyk, Franciszek Rozmus
Narrator: Józef Niewdana
Zdjecia archiwalne: Józef Niewdana, Marek Piotrowski, Grzegorz Onyszko, Jerzy Glanowski
Mapy: Zbigniew Adamczyk

W filmie wykorzystano fragment filmu Andrzeja Tyca z monitoringu na rzece "Białej"
W filmie wykorzystano fragment filmu "Szansa Białej Przemszy" Stowarzyszenie Gmin Szansa Białej Przemszy"

Udostępnij: