31 grudnia 2020 roku to data postawienia kopalni „Olkusz-Pomorzany” w stan likwidacji. Proces likwidacji prowadzony jest w oparciu o Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

W dniu 8.03.2023r. nastąpił odbiór sprawozdania z badań georadarem spektralnym, wykonanego na zlecenie ZGH Bolesław SA przez Spółkę Widmo Spectral Technologies sp. z o.o. w Krakowie. Powołana Spółka wykonywała prace geofizyczne w sąsiedztwie zapadliska jakie wystąpiło przy obwodnicy Bolesławia.

W sprawozdaniu stwierdzono wystąpienie anomalii w pobliżu drogi. Tu można zacytować: „Wyinterpretowano dwie strefy anomalii amplitudowych związanych z niejednorodnością podłoża”.
W ocenie autorów, ich interpretacja badań geofizycznych winna zostać skorelowane z dalszymi, rozszerzonymi badaniami.

Autorzy sprawozdania potwierdzili prawidłowe wykonanie drogi.

W tym stanie wiemy, że w pobliżu drogi występują anomalie wykryte geofizycznie. Wymaga to jednak dalszych pogłębionych badań, które pozwolą na podjęcie decyzji w sprawie drogi.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników drogi, zostaną przeprowadzone sugerowane badania. Uważamy , że wyniki tych badań będą dostępne w ciągu ok. 3 miesięcy.

Udostępnij: