Fundacja ZGH

We wrześniu 2020 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

W dniach 9–10.09.2022r. gminy: Jerzamowice-Przeginia i Wielka Wieś (Dolina Będkowska, Dolina Kluczwody) zorganizowały 5. Festiwal Nietoperzy.

W ramach imprezy w panelu artystyczno-kulturowym prowadzonym przez Polską Akademię Nauk z Krakowa zaprezentowała się Kopalnia Wiedzy o Cynku. Uczestnicy mogli obejrzeć skarby kopalń olkusko-bolesławskich: urokliwe rudy w postaci naciekowych form markazytu tzw. „złoto głupców”, szczotki krystaliczne galeny, simsonity, piryty, kryształy kalcytu, wielobarwne zgłady blendy cynkowej i inne ciekawe okazy. Zaprezentowano również wydawnictwa ZGH „Bolesław” S.A. m.in. dot. historii, tradycji, geologii i żywiołów w kopalniach olkusko-bolesławskich oraz materiały promujące wystawę KWoC. W trakcie panelu odbyło się spotkanie z Panem Józefem Niewdaną, emerytowanym hydrogeologiem byłych kopalń ZGH „Bolesław”, który w bardzo interesujący i dowcipny sposób przedstawił historię i ciekawostki związane z tradycjami górniczymi. Pan Józef Niewdana wystąpił w galowym mundurze górniczym a strój olkuskiego gwarka zaprezentował pan Franciszek Rozmus.

5 Festiwal Nietoperzy

Przekaż 1,5%

Statut Fundacji

Statut Fundacji Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" s.a.

 Statut

Sprawozdania z działalności