Tytuł projektu: BEZODPADOWA TECHNOLOGIA PRZEROBU HAŁD REJONU BYTOMSKIEGO Z POZYSKIWANIEM KONCENTRATÓW DLA PRODUKCJI ZN-PB.

Nr umowy: GEKON2/O5/267321/5/2015 z dn. 06.07.2015 r.

Projekt realizowany jest w Konsorcjum w składzie:

  • Zakłady Górniczo – Hutnicze w Bukownie – Lider Konsorcjum,
  • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach – Współwykonawca,
  • Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie - Współwykonawca

Kierownik projektu: mgr inż. Arkadiusz Mańka
Termin realizacji Projektu: 2015-2017

Całkowity koszt realizacji Projektu: 3 025 000,00 zł
w tym wysokość dofinansowania: 2 662 000,00 zł

Celem głównym projektu jest opracowanie założeń do dokumentacji technicznej mobilnej instalacji do przerobu starych hałd z rejonu bytomskiego powstałych po procesie mechanicznego wzbogacania rud cynkowo - ołowiowych zlokalizowanych w sąsiedztwie zakładu „Orzeł Biały” S.A.

Projekt realizowany jest przez program GEKON. Program ten jest pierwszym w Polsce programem branżowym w dziedzinie działań proekologicznych wspólnie przygotowany i realizowany przez dwie instytucje: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.