• ZGH
  • Informacje
  • Projekty
  • Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych stopów cynku do cynkowania zanurzeniowego, dostosowanych do określonego typu wyrobów stalowych

Tytuł projektu:  "Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych stopów cynku do cynkowania zanurzeniowego, dostosowanych do określonego typu wyrobów stalowych"

Nazwa beneficjenta:Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A.

Okres realizacji:2015-2018
Wartość projektu:2 545 000 PLN
Wartość dofinansowania:1 158 400 PLN

Projekt realizowany jest w Konsorcjum w składzie:

  • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach – Lider Konsorcjum,
  • Zakłady Górniczo – Hutnicze w Bukownie – Członek Konsorcjum,
  • P.P.U.H. GAL Zenon Cudowski, Adam Cudowski S.C.- Członek Konsorcjum.

Kierownik projektu: dr inż. Jan Jacek Wesołowski,prof.IMN.

Numer umowy o dofinansowanie: INNOTECH-K3/IN3/59/226279/NCBR/2015

Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania typoszeregu innowacyjnych stopów cynku, przeznaczonych do cynkowania wyrobów ze stali reaktywnych.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INNOTECH