Gmina Olkusz dnia 14 października 2013 roku uzyskała dofinansowanie projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław”S.A. Celem projektu jest rozwiązanie problemów związanych z likwidacją górniczej części ZGH”Bolesław”S.A. poprzez przeprowadzenie m.in. analizy społecznych skutków restrukturyzacji kopalni wraz z określeniem katalogu środków zaradczych.

  Szczegóły w artykule - Fundusze dla rozwoju Ziemi Olkuskiej

STRONA WWW prezentująca projekt  „Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław”S.A.
ZOBACZ