PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Tytuł projektu: „Innowacyjny odzysk cennych i krytycznych metali, poprzez recykling odpadów powstających w hydrometalurgii cynku”

Nazwa beneficjenta:Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A.
Okres realizacji: 2020 – 2023
Wartość projektu: 7 305 000 PLN
Wartość dofinansowania: 4 623 250 PLN

Kierownik projektu: mgr inż. Leszek Stencel
Nr. Umowy POIR.01.02.00-00-0090/19-00

Celem Projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii odzysku Cu z odpadowych szlamów (kadmowych i Cu-Co), pochodzących z krajowego przemysłu Zn (odpady własne Spółki), w postaci dogodnej do zastosowania we flotacji rud Zn-Pb Spółki.

--------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: „Opracowanie nowatorskiej technologii odzysku cynku w procesie przewałowym z mieszanin odpadów hutniczych wraz z uzdatnieniem żużli poprocesowych do postaci substytutu ubogiej rudy żelaza”

Nazwa beneficjenta:Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A.
Okres realizacji: 2018-2020
Wartość projektu: 30 000 000 PLN
Wartość dofinansowania: 12 000 000 PLN

Kierownik projektu: mgr inż. Jerzy Czekaj
Nr. Umowy POIR.01.02.00-00-0206/17-00

Celem Projektu jest demonstracja i walidacja w warunkach operacyjnych innowacyjnej technologii odzysku cynku w procesie przewałowym z mieszanin odpadów hutniczych wraz z uzdatnieniem żużli poprocesowych do postaci substytutu ubogiej rudy żelaza.

--------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: „Weryfikacja w oparciu o linię pilotażową nowej technologii ZGH Bolesław do elektrowydzielania cynku wysokiej czystości celem zwiększenia udziału surowców wtórnych w procesie produkcji cynku elektrolitycznego do poziomu stanowiącego przełom w branży”

Nazwa beneficjenta:Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A.
Okres realizacji: 2017-2021
Wartość projektu: 97 182 993, 05 PLN
Wartość dofinansowania: 38 873 197, 22 PLN

Kierownik projektu: mgr inż. Leszek Stencel
Nr. Umowy POIR.01.01.02-00-0159/16-00

Celem Projektu jest demonstracja i walidacja w warunkach operacyjnych innowacyjnej technologii do elektrowydzielania cynku wysokiej czystości. Innowacją procesową na skalę światową będzie możliwość oparcia produkcji cynku elektrolitycznego w co najmniej 50% o surowce wtórne z przerobu pyłów stalowniczych oraz odpadów poflotacyjnych.

--------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: „Demonstracja w warunkach operacyjnych innowacyjnego procesu wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag celem zwiększenia odzysku Ag i Zn ze szlamów z procesu ługowania prażonki cynkowej kluczem do efektywnego zagospodarowania odpadów wydobywczych po przeróbce rud cynku i ołowiu.”

Nazwa beneficjenta:Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A.
Okres realizacji: 2018-2021
Wartość projektu: 12 440 446,20 PLN
Wartość dofinansowania: 4 976 178,48 PLN

Kierownik projektu: mgr inż. Cezary Reguła
Nr. Umowy POIR.01.02.00-00-0080/17-00

Celem Projektu jest demonstracja i walidacja w warunkach operacyjnych innowacyjnego w skali świata procesu wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag celem zwiększenia odzysku Zn i Ag ze szlamów z ługowania prażonki cynkowej i innych odpadów przeróbczych.