31 grudnia 2020 roku to data postawienia kopalni „Olkusz-Pomorzany” w stan likwidacji. Proces likwidacji prowadzony jest w oparciu o Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

Jesteśmy świadkami powstania malowniczego Pojezierza Olkusko-Bolesławskiego. To bez wątpienia najpiękniejszy proces związany z likwidacją kopalni Olkusz-Pomorzany. Na zlecenie ZGH „Bolesław” w Bukownie powstał film "Narodziny Pojezierza Olkusko-Bolesławskiego" pokazujący ten przyrodniczy fenomen. Z filmu można się dowiedzieć, jakie są przyczyny powstawania zalewisk w rejonie olkuskim i jak wyglądają one z lotu ptaka.

Ciekawe ujęcia wykonane przez Franciszka Rozmusa z Olkusz.TV oraz narracja Józefa Niewdany, wieloletniego pracownika ZGH i prezesa Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy, to wirtualna podróż po krainie jezior, które wciąż powiększają swoją powierzchnię.

- Powstawanie jezior na terenach byłych piaskowni spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem społecznym i mieszkańcy chętnie obserwują zjawisko, z którym współcześnie jeszcze nigdy nie mieliśmy do czynienia na naszych terenach. Jest to z całą pewnością niezwykle widowiskowy proces, dlatego postanowiliśmy nie tylko go udokumentować, ale także o nim opowiedzieć – mówi Bogusław Ochab, prezes ZGH Bolesław.

Z filmu można się dowiedzieć, jakie są przyczyny powstawania jezior i w jaki sposób przebiega ten proces. Zamknięcie kopalni Olkusz-Pomorzany wiązało się z wyłączeniem pomp odwadniających, a to z kolei sprawiło, że lej depresji powstały wskutek wieloletniego odwadniania olkuskich kopalń, zaczął wypełniać się wodą.

Ku zaskoczeniu naukowców, proces ten przebiega znacznie szybciej, niż się spodziewano. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie trwał 40-60 lat, jak prognozowano, ale maksymalnie kilka lat.
Pojawianie się naturalnych zbiorników wody wpływa na cały ekosystem w rejonie. Nowe jeziora stają się nowym domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym ptaków. Naukowcy przewidują, że na terenach Olkusza i Bolesławia powstaną jeziora o wspólnej powierzchni ponad 400 hektarów.

Zapraszamy do obejrzenia filmu:

 

Udostępnij: