31 grudnia 2020 roku to data postawienia kopalni „Olkusz-Pomorzany” w stan likwidacji. Proces likwidacji prowadzony jest w oparciu o Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

30.10.2023 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyło się spotkanie dotyczące wyzwań związanych podnoszeniem się wód podziemnych w związku z likwidacją Kopalni „Olkusz - Pomorzany" i zagrożeń z tym związanych.

W spotkaniu uczestniczyli Pani Minister Małgorzata Golińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie i Główny Geolog Kraju p. Piotr Dziadzio, przedstawiciele RZGW PGW Wody Polskie w Gliwicach, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, przedstawiciel PGL Lasy Państwowe, delegacja z powiatu olkuskiego w składzie: Prezes Zarządu ZGH „Bolesław" S.A. p. Bogusław Ochab, Członek Zarządu ZGH „Bolesław" S.A. p. Paweł Grzebinoga, Wójt Gminy Bolesław p. Krzysztof Dudziński, Z-ca Wójta p. Agata Borkiewicz i Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz p. Jurand Irlik. Niezależnie od tego, za pośrednictwem łączy internetowych w spotkaniu udział wziął Wojewoda Małopolski p. Łukasz Kmita.

Podczas spotkania została przedstawiona przez Prezesa Zarządu ZGH „Bolesław" S.A. p. Bogusława Ochaba prezentacja dotycząca aktualnego stanu i wyzwań związanych z likwidacją Kopalni „Olkusz - Pomorzany". Następnie Wójt Gminy Bolesław p. Krzysztof Dudziński przedstawił prezentację w zakresie najważniejszych wyzwań związanych z zalewiskami i podtopieniami na terenie gminy oraz drożnością rzek. Ustalono, że do 2 tygodni zostaną spisane przez strony najważniejsze zadania do wykonania, szczególnie w zakresie gospodarki wodnej, które powinny być zrealizowane w najbliższym czasie, aby maksymalnie ograniczyć skutki zalewisk i podtopień na terenie Gminy Bolesław i na terenie całego Powiatu Olkuskiego.

Udostępnij: