31 grudnia 2020 roku to data postawienia kopalni „Olkusz-Pomorzany” w stan likwidacji. Proces likwidacji prowadzony jest w oparciu o Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

28.03.2023 Prezes ZGH „Bolesław” S.A. zaprosił na kolejne spotkanie (pierwsze miało miejsce w dniu 16.02.2023) ekspertów GIG Katowice, przedstawicieli Starostwa Powiatowego i jednostek samorządu terytorialnego - Olkusza, Bukowna, Bolesławia, Klucz oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu.

 

Tematem spotkania było omówienie dalszej współpracy z jednostkami samorządowymi ws. pozyskania środków finansowych, które można będzie przeznaczyć na rewitalizację, zagospodarowanie i rozwój terenów pogórniczych. ZGH nadal wyraża gotowość do współpracy, postuluje o wspólne zaangażowanie miast i gmin w tym celu.

Środki finansowe z unijnego programu LIFE, programu sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej oraz statutowych programów Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą być szansą na realizację projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu na terenach związanych z byłym górnictwem.

Na zakończenie wyrażono wolę dalszych rozmów i kolejnych spotkań z Zarządem ZGH „Bolesław” S.A. i wypracowania rozwiązań technicznych ws. utrzymania reżimu hydrologicznego na terenie powiatu olkuskiego.

Udostępnij: