31 grudnia 2020 roku to data postawienia kopalni „Olkusz-Pomorzany” w stan likwidacji. Proces likwidacji prowadzony jest w oparciu o Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

27 lutego 2023 roku Prezes Zarządu ZGH „Bolesław” S.A. Bogusław Ochab uczestniczył w XXXII edycji Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie.
Wygłosił referat „Strategiczne aspekty likwidacji kopalni Olkusz-Pomorzany”

Szkoła Eksploatacji Podziemnej od lat uznawana jest za największe spotkanie kadry inżynierskiej i środowiska naukowego działającego w obszarze górnictwa podziemnego. Organizatorem tej naukowej konferencji jest Polska Akademia Nauk – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. To miejsce spotkań naukowców z Polski i zagranicy, przedstawicieli zakładów górniczych, firm współpracujących z górnictwem oraz firm z branży IT.

W tym roku około 600 osób związanych z przemysłem górniczym uczestniczyło w sesjach wykładowych. Referaty obejmowały zagadnienia z zakresu energetyki, górnictwa, transformacji cyfrowej, transportu, innowacji wprowadzanych w górnictwie, nowych technik i technologii oraz nowoczesnych systemów bezpieczeństwa. Uczestnicy mieli również okazję do zapoznania się z aktualnymi problemami w branży górniczej.

Prezes Bogusław Ochab w sesji „Środowiskowe problemy funkcjonowania i likwidacji kopalń” przedstawił strategiczne aspekty z jakimi mierzy się ZGH „Bolesław” likwidując Kopalnię „Olkusz-Pomorzany”.
Temat likwidacji kopalń jest bardzo aktualny i budzący wiele emocji, stąd od wielu lat obecny jest w programie Szkoły Eksploatacji i na pewno zostanie przez długi czas.

Proces likwidacji kopalń jest bardzo złożony i nie kończy się na fizycznym pozbyciu się infrastruktury podziemnej i powierzchniowej, co jest względnie prostym zagadnieniem. Problemy z likwidacją pojawiają się po kilku i nawet po kilkudziesięciu latach. Przykładem tego są zjawiska osiadania terenów miejskich (np. w Wałbrzychu, Bytomiu), czy też powstawanie zapadlisk w Trzebini. Problemy pojawiają się także w przypadku zaprzestania odwadniania kopalni, co ma miejsce np. w kopalniach niemieckich i w kopalni „Olkusz-Pomorzany” . Do tego dochodzą kwestie zagospodarowania terenów pogórniczych oraz kwestie społeczne związane z przysposobieniem górników do nowej pogórniczej aktywności, połączone ze zdobywaniem nowych kwalifikacji zawodowych.

Udostępnij: