31 grudnia 2020 roku to data postawienia kopalni „Olkusz-Pomorzany” w stan likwidacji. Proces likwidacji prowadzony jest w oparciu o Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

Prezes Zarządu ZGH „Bolesław” S.A. zabiega o zainteresowanie się samorządów z Powiatu Olkuskiego przyszłością wieży szybowej „Chrobry” zlikwidowanej kopalni „Olkusz-Pomorzany”.

Już w listopadzie 2022 roku Spółka ZGH przesłała list do Wojewody Małopolskiego i do Marszałka Województwa Małopolskiego oraz władz samorządowych – Olkusza, Starostwa Olkuskiego , w którym przedstawiono ofertę „nieodpłatnego przekazania wieży szybowej „Chrobry” wraz z wydzielonym terenem, stanowiącym osobną działkę oraz drogą dojazdową, zlokalizowaną w Olkuszu przy ulicy Wspólnej”. O ile los wieży „Dąbrówka” wydaje się rozstrzygnięty (Gmina Klucze podtrzymuje wolę przejęcia jej i przeniesienia na Pustynię Błędowską), to dalej brakuje pomysłu na zagospodarowanie „Chrobrego”.

17 lutego 2023 roku na Komisji Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu w Olkuszu, z inicjatywy ZGH, ponownie podjęto temat wykorzystania wieży szybowej „Chrobry”. To już kolejne posiedzenie komisji, podczas której przedstawiana kwestia pozostaje nierozstrzygnięta.
W posiedzeniu Komisji wzięli udział: Burmistrz Bukowna, Wójt Bolesławia oraz Prezes Stowarzyszenia „Szansa Białej Przemszy”, z kolei Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, przesłał pismo, w którym podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione ZGH w styczniu br. – „… sprawę pozostawienia szybu Chrobry należy uznać jako społecznie ważną i budząca zainteresowanie. Dlatego jako Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz postuluje o wzięcie pod uwagę przez ZGH „Bolesław” S.A. powyższych walorów i rozważenie zmiany stanowiska w sprawie rozebrania ww. obiektu.”  (Sygn. KU/OZ.410.4.9.2021-2023 z 11.01.2023)
W powyższym piśmie nie przedstawiono propozycji jej zagospodarowania.

W dyskusji większość radnych i zaproszonych gości zgodnie podkreślała wielowiekowe tradycje górnicze ziemi olkusko-bolesławskiej, w które wieża szybu „Chrobry” pięknie się wpisuje, to jednak nie pojawił się żaden konkretny pomysł na wykorzystanie tego obiektu. Główną przeszkodą wydają się wysokie koszty utrzymania w przyszłości takiej wieży. Jak zauważył Prezes ZGH tylko malowanie konstrukcji to koszt ok. 200-400 tys. zł, a całkowity koszt utrzymania sięga znacznie większych kwot. Stąd też, żaden z samorządów na chwilę obecną nie wyraził zainteresowania wydatkowaniem środków publicznych na ten cel.

Prezes Stowarzyszenia „Szansa Białej Przemszy” Józef Niewdana zaproponował powołanie w tej sprawie Porozumienia Gmin. Taka inicjatywa nie spotkała się z przychylnością przedstawicieli samorządów, którzy uznali, że będzie to bardzo trudne do wykonania.

Przewodniczący Komisji ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, zadeklarował, podjęcie kolejnej dyskusji w Komisji, w przypadku pojawienia się konkretnego i przemyślanego pomysłu na zagospodarowanie wieży szybu „Chrobry”.

„Chrobry” oczekuje zatem w dalszym ciągu na inwestora zainteresowanego stworzeniem atrakcyjnej strefy dla miejscowego społeczeństwa i dla turystów odwiedzających Srebrne Miasto. Czy „Chrobry” na stałe wpisze się w krajobraz Olkusza i będzie świadectwem górnictwa rudnego, trwającego w tym rejonie od XII wieku? Pytanie wydaje się na chwilę obecną bez odpowiedzi.

Udostępnij: