31 grudnia 2020 roku to data postawienia kopalni „Olkusz-Pomorzany” w stan likwidacji. Proces likwidacji prowadzony jest w oparciu o Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

W dniu dzisiejszym około godziny 15.30 w pobliżu nowo powstałej obwodnicy Bolesławia powstała kolejna deformacja nieciągła. Lej o średnicy około 6 metrów i głębokości około 3 metrów zlokalizowany jest przy drodze niedaleko skrzyżowania z ulica Główną. Deformacja została zabezpieczona przez służby ZGH „Bolesław” i oznakowana tablicami i taśmami ostrzegawczymi. O zaistniałej sytuacji natychmiast poinformowani zostali: Zarząd Dróg Powiatowych, Wójt Gminy Bolesław.

W trosce o bezpieczeństwo korzystających z drogi Zarząd Dróg Powiatowych podjął decyzję o jej okresowym zamknięciu.
ZGH Bolesław przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności, korzystając ze spacerów po lesie. Należy zwracać uwagę na tablice i znaki ostrzegawcze oraz stosować się do zaleceń służb leśnych.

 

 

Udostępnij: